Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. juuli 2006. a määruse nr 73 „Lennuameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.04.2014
Avaldamismärge:RT I, 09.04.2014, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. juuli 2006. a määruse nr 73 „Lennuameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 04.04.2014 nr 28

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. juuli 2006. a määruses nr 73 „Lennuameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Kui ameti nime kasutatakse teise keelde tõlgituna logol, kus on kujutatud ka „Eesti Vabariik” vastavas keeles, siis võib ameti nimest sõna „Eesti” vastavas keeles ära jätta.”;

2) paragrahvi 8 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ametil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat.”;

3) paragrahvi 9 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 18 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lennundustehnika osakonna ülesanneteks on tsiviilõhusõidukite registri pidamine, õhusõidukite lennu- ja keskkonnakõlblikkuse kontroll, lennundustehniliste töötajate litsentsimine, lennundustehniliste töötajate koolitusorganisatsioonide, hooldusorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide ja jätkuvat lennukõlblikkust korraldavate organisatsioonide sertifitseerimine ja järelevalve, samuti õhusõidukite perroonikontrolli korraldamine ja teostamine ning Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni dokumentide ja õhusõidukite lennukõlblikkusega seotud dokumentide haldamine, väärtegude kohtuväline menetlemine ja ettekirjutuste tegemine.”;

5) paragrahvi 20 punktid 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks.

Urve Palo
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json