Teksti suurus:

Eesti Panga presidendi 2. juuni 2014. a määruse nr 8 „Krediidiasutuste maksestatistilise aruandluse kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Eesti Panga president
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 09.04.2020, 1

Eesti Panga presidendi 2. juuni 2014. a määruse nr 8 „Krediidiasutuste maksestatistilise aruandluse kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 07.04.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse krediidiasutuste seaduse § 91 lõike 1 alusel.

§ 1.  Eesti Panga presidendi 2. juuni 2014. aasta määruses nr 8 „Krediidiasutuste maksestatistilise aruandluse kehtestamine” (RT I, 19.06.2018, 5) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Makseteenuse osutaja, kliendi residentsus, pangakaardi väljastaja, pangaautomaadi, müügikoha või müügiterminali asukohaks oleva või kaarditehingu või mobiilimakse sooritamise kohaks oleva riigi kood määratakse aruannetes vastavalt rahvusvahelise standardi ISO 3166 riikide ja territooriumide kahetäheliste koodide tabelile ja kirjutatakse suurtähtedega.”;

2) lisa 1 „Maksete aruanne” punkti 4 esimest loetelu täiendatakse alapunktiga 12:

„12) Kliendi residentsus”;

3) lisa 1 „Maksete aruanne” punkti 4 täiendatakse alapunktiga 12 järgmises sõnastuses:

12) Kliendi residentsus
Siin näidatakse riigi kood kliendi residentsuse järgi. Kui kliendi residentsust pole võimalik tuvastada, on kood XX. Kõik maksed, välja arvatud laekuvad välismaksed, liigitatakse maksja residentsuse alusel. Laekuvad välismaksed liigitatakse saaja residentsuse alusel.
Residentsus määratakse Eesti Panga presidendi 29. mai 2014. aasta määruse nr 7 „Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine” paragrahvis 9 toodud residentsuse mõiste alusel.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

Madis Müller
president

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json