Teksti suurus:

Kultuuriministri 26. novembri 2014. a määruse nr 9 „Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 09.04.2021, 21

Kultuuriministri 26. novembri 2014. a määruse nr 9 „Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord” muutmine

Vastu võetud 07.04.2021 nr 9

Määrus kehtestatakse spordiseaduse § 91 lõike 7 alusel.

Kultuuriministri 26. novembri 2014. a määruse nr 9 „Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord” § 20 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Spordialaliitudele, spordiklubidele ja spordikoolidele 2021. aastaks määratud toetust ajavahemikus 11. märtsist kuni 30. juunini ei vähendata. Kui spordialaliit, spordiklubi või spordikool vähendab selles ajavahemikus töölepingu seaduse § 37 alusel COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisist tingitud majanduslikest asjaoludest tulenevalt toetuse saamisega seotud treeneri töötasu, võib seda teha käesoleva määruse § 3 lõigetes 4–6 sätestatud omaosaluse arvelt. Selles ajavahemikus tekkinud toetuse jääki võib spordialaliit, spordiklubi või spordikool kasutada lapsi ja kuni 24-aastaseid noori juhendavate toetuse saamisega mitteseotud, sealhulgas 5. kutsetasemest madalama kutsetasemega treenerite tööjõukulude katmiseks.”.

Anneli Ott
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

/otsingu_soovitused.json