Teksti suurus:

Siseministri 29. oktoobri 2014. aasta määruse nr 46 „Kaitsepolitseiameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.04.2024
Avaldamismärge:RT I, 09.04.2024, 4

Siseministri 29. oktoobri 2014. aasta määruse nr 46 „Kaitsepolitseiameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 04.04.2024 nr 8

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Siseministri 29. oktoobri 2014. aasta määruses nr 46 „Kaitsepolitseiameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ametil on üld- ja kirjaplank, millel kasutatakse ameti vappi (edaspidi vapp) koos sõnaga „Kaitsepolitseiamet”. Ameti struktuuriüksusel võib olla oma nimetusega üld- või kirjaplank, kui see on ette nähtud struktuuriüksuse põhimääruses.

(3) Ametil on vapp, millel on mustal kilbil riigivappi kandev ründav kuldne greif. Vappi võib kasutada värvilise või mustvalgena. Musta võib asendada muu värvusega. Vapi etalonkujutised on esitatud käesoleva määruse lisas 1.”;

2) lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Lauri Läänemets
Siseminister

Tarmo Miilits
Kantsler

Lisa 1 Vapi etalonkujutised

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json