Teksti suurus:

Kütuste loetelu, milliste käitlemiseks on nõutav registreering

Kütuste loetelu, milliste käitlemiseks on nõutav registreering - sisukord
  Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.08.2014
  Avaldamismärge:RT I, 09.05.2012, 3

  Kütuste loetelu, milliste käitlemiseks on nõutav registreering

  Vastu võetud 04.05.2012 nr 37

  Määrus kehtestatakse vedelkütuse seaduse § 3 lõike 2 alusel.

  § 1.  Kütuste loetelu, mida võib importida, eksportida, müüa või nende hoiuteenust osutada ainult majandustegevuse registris vastaval tegevusalal registreeringut omav äriühing, on järgmine:
  1) bensiin – kütus, mille nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1–675) kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri (edaspidiKN) kaheksa numbrit on 2710 12 41, 2710 12 45 või 2710 12 49;
  2) lennukibensiin – kütus , mille KN kaheksa numbrit on 2710 12 31 või 2710 12 70;
  3) petrooleum – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2710 19 21 või 2710 19 25;
  4) diislikütus – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2710 19 29, 2710 19 43 või 2710 20 11;
  5) kerge kütteõli – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2710 19 47 või 2710 20 17;
  6) raske kütteõli – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 20 31 või 2710 20 35;
  7) põlevkivikütteõli – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 20 31 või 2710 20 35;
  8) mootorsõidukites kasutatav vedelgaas – kütus, mille KN kaheksa numbrit on 2711 19 00.

  § 2.  Käesolevas määruses nimetatud kaubakoodid põhinevad KN-il seisuga 2012. aasta 1. jaanuar.

  § 3.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. aprilli 2004. a määrus nr 59 „Kütuste loetelu, milliste käitlemiseks on nõutav registreering” (RTL 2004, 38, 624) tunnistatakse kehtetuks.

  Juhan Parts
  Minister

  Marika Priske
  Kantsler

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json