Teksti suurus:

Rahandusministri määruste muutmine seoses Teabeameti nime muutmisega

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 09.06.2017, 4

Rahandusministri määruste muutmine seoses Teabeameti nime muutmisega

Vastu võetud 06.06.2017 nr 33

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 181 lõike 5, riigieelarve seaduse § 64 lõike 4 ja täitemenetluse seadustiku § 211 alusel.

§ 1.   Rahandusministri 17. veebruari 2012. a määruse nr 6 „Tolli automaatse numbrituvastussüsteemi andmekogu põhimäärus” muutmine

Rahandusministri 17. veebruari 2012. a määruse nr 6 „Tolli automaatse numbrituvastussüsteemi andmekogu põhimäärus” § 9 lõike 2 punktis 31 asendatakse sõna „Teabeameti” sõnaga „Välisluureameti”.

§ 2.   Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” § 4 lõike 4 punktis 3 ja § 15 lõikes 3 asendatakse sõna „Teabeamet” sõnaga „Välisluureamet” vastavas käändes.

§ 3.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2017. aasta 1. juulil.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json