Teksti suurus:

Siseministri 23. märtsi 2006. a määruse nr 12 „Kohtuarstliku lahangu saatekirja vormi kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2013, 5

Siseministri 23. märtsi 2006. a määruse nr 12 „Kohtuarstliku lahangu saatekirja vormi kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 02.07.2013 nr 23

Määrus kehtestatakse surma põhjuse tuvastamise seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse lisa muutmine

Siseministri 23. märtsi 2006. a määruse nr 12 „Kohtuarstliku lahangu saatekirja vormi kehtestamine” lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014. aastal.

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

Lisa Saatekiri kohtuarstlikule lahangule

/otsingu_soovitused.json