Teksti suurus:

Töödeldud loomset proteiini, dikaltsiumfosfaati, trikaltsiumfosfaati või veretooteid sisaldava sööda tootmise ja söötmise loa taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord

Töödeldud loomset proteiini, dikaltsiumfosfaati, trikaltsiumfosfaati või veretooteid sisaldava sööda tootmise ja söötmise loa taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2013, 8

Töödeldud loomset proteiini, dikaltsiumfosfaati, trikaltsiumfosfaati või veretooteid sisaldava sööda tootmise ja söötmise loa taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord
[RT I, 09.07.2013, 2 - jõust. 14.07.2013]

Vastu võetud 26.03.2007 nr 28
RTL 2007, 27, 484
jõustumine 06.04.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.01.2009RTL 2009, 14, 15008.02.2009
03.07.2013RT I, 09.07.2013, 214.07.2013

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 6 lõike 9 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määruses sätestatakse töödeldud loomset proteiini, dikaltsiumfosfaati, trikaltsiumfosfaati või veretooteid (edaspidi lubatud loomsed proteiinid) sisaldava sööda tootmise ja söötmise loa taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord.
[RT I, 09.07.2013, 2 - jõust. 14.07.2013]

§ 2.   Lubatud loomseid proteiine sisaldava sööda tootmise ja söötmise loa taotlus

  Lubatud loomseid proteiine sisaldava sööda tootmise ja söötmise loa (edaspidi luba) saamiseks esitab Veterinaar- ja Toiduametile määruse lisas sätestatud vormi kohase taotluse isik, kes:
  1) soovib toota turustamisotstarbelist lubatud loomseid proteiine sisaldavat sööta,
  2) peab mäletsejalisi ja mittemäletsejalisi loomi ning kes soovib enda ettevõttes peetavatele mittemäletsejalistele loomadele sööta lubatud loomseid proteiine sisaldavat sööta,
  21) peab mäletsejalisi loomi ning kes soovib enda ettevõttes peetavatele võõrutamata mäletsejalistele loomadele sööta kalajahu sisaldavat piimaasendajat,
[RTL 2009, 14, 150 - jõust. 08.02.2009]
  3) peab mäletsejalisi ja mittemäletsejalisi loomi ning kes soovib toota lubatud loomseid proteiine sisaldavat sööta ja sööta seda enda ettevõttes peetavatele mittemäletsejalistele loomadele.

§ 3.   Taotluse menetlemine

  (1) Veterinaar- ja Toiduamet hindab isiku ettevõtte vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsetespongioosseteentsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad (EÜT L 147, 31.05.2001, lk 1–40), IV lisas kehtestatud tingimustele isiku vormikohase taotluse alusel ning vajaduse korral ka ettevõttes kohapeal.

  (2) Veterinaar- ja Toiduamet teeb otsuse loa andmise või sellest keeldumise kohta kahe kuu jooksul arvates taotluse saamisest. Otsus toimetatakse isikule kätte paberkandjal või elektrooniliselt viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

§ 4.   Rakendussäte

  Kuni 2007. aasta 1. juulini esitatakse loa taotlus Taimetoodangu Inspektsioonile.

Lisa LUBATUD LOOMSEID PROTEIINE SISALDAVA SÖÖDA TOOTMISE JA SÖÖTMISE LOA TAOTLUS

/otsingu_soovitused.json