Teksti suurus:

Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruse nr 30 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2013, 15

Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruse nr 30 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” muutmine

Vastu võetud 05.07.2013 nr 31

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 44 lõike 7 ja sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruse nr 30 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” (RT I, 05.07.2012, 9) lisad 1–3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 2014. aasta 1. jaanuaril.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 vorm A „Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon”

Lisa 2 vormi A lisa „Tabelite 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ja 9.7 lisalehed”

Lisa 3 vorm E „Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu”

/otsingu_soovitused.json