Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. märtsi 2010. a määruse nr 23 „Nõuded ämmaemandusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2014
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2014, 22

Sotsiaalministri 19. märtsi 2010. a määruse nr 23 „Nõuded ämmaemandusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele” muutmine

Vastu võetud 02.07.2014 nr 43

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 262 lõike 4 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 19. märtsi 2010. a määruses nr 23 „Nõuded ämmaemandusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Nõuded ämmaemandusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele”;

2) määruse § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määrusega kehtestatakse nõuded ambulatoorse ämmaemandusabi ja kodusünnitusabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele.”;

3) määruse §-des 2 ja 3 asendatakse läbivalt sõnad „ämmaemandusabi teenuse” sõnadega „ambulatoorse ämmaemandusabi”;

4) määrust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

§ 31. Nõuded ruumile, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele kodusünnitusabi osutamiseks

(1) Kodusünnitusabi osutajal peab olema ruum, mis sobib dokumentide nõuetekohaseks hoidmiseks ning töövahendite, aparatuuri ja ravimite hoidmiseks.

(2) Ruumis peab olema ühendusvõimalus telefoni- ja arvutiside süsteemiga.

(3) Kodusünnitusabi osutamiseks peavad ämmaemandal olema kaasas järgmised töövahendid ja aparatuur:
1) aluslinad;
2) aspireerimisvahendid;
3) desinfektsioonivahendid käte, instrumentide ja tööpindade puhastamiseks;
4) dokumendiblanketid ja isiklik pitsat;
5) glükomeeter ja testribad;
6) hapnik ja selle manustamise vahendid;
7) kaal imikutele või kaasaskantav imiku kaalumist võimaldav kaalukomplekt;
8) kinnitusplaastrid, sealhulgas kanüüliplaastrid;
9) kohtvalgusti (portatiivne);
10) käärid;
11) looteveepõie avaja;
12) mõõdulint;
13) mõõteanum verekaotuse hindamiseks;
14) nabaklemm või -kumm;
15) naha desinfitseerimisvahendid;
16) Pinardi stetoskoop lootetoonide kuulamiseks (võimaluse korral doppler või kardiotokograaf);
17) põiekateeter;
18) sfügmomanomeeter vererõhu mõõtmiseks;
19) sidumisvahendid, sealhulgas tampoonid ja side;
20) steriilsed ja mittesteriilsed kindad;
21) steto-fonendoskoop;
22) sünnituse vastuvõtmise komplekt (klemmid, käärid);
23) sünnitusjärgsed tupepeeglid;
24) sünnitusteede taastamise komplekt (käärid, nõelahoidja, pintsetid, õmblusmaterjal);
25) telefon;
26) termomeeter kehatemperatuuri mõõtmiseks;
27) tilkinfusiooni süsteemid;
28) vahendid lootevee testimiseks;
29) veenikanüülid (erinevad suurused);
30) veenisulgur (žgutt) ja rõhksidemed;
31) ventilatsioonikott vastsündinutele ja täiskasvanutele koos vastavate näomaskide ja S-torudega;
32) vereanalüüside võtmiseks vajalikud vahendid;
33) ühekordsed süstlad ja nõelad.

(4) Kodusünnitusabi osutamiseks peavad ämmaemandal olema kaasas järgmised ravimid:
1) 0,9% naatriumkloriidilahus;
2) adrenaliini ehk epinefriini süstelahus (ATC kood C01CA24), atropiini süstelahus (ATC kood A03BA01);
3) fütomenadioon ehk K-vitamiin vastsündinule manustamiseks (ATC kood B02BA01);
4) lokaalanesteetikum injektsiooniks ja välispidiseks kasutamiseks (ATC kood N01B);
5) vähemasti üks ravim järgmistest ravimrühmadest: emakasse toimivad ained (ATC kood G02A) ning oksütotsiin ja selle analoogid (ATC kood H01BB).”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. augustil 2014. a.

Helmen Kütt
Sotsiaalminister

Helen Tralla
Kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json