Teksti suurus:

Maksu- ja Tolliameti ametniku enesekaitsevahendite loetelu ja enesekaitsevahenditele esitatavad nõuded

Maksu- ja Tolliameti ametniku enesekaitsevahendite loetelu ja enesekaitsevahenditele esitatavad nõuded - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2014, 26

Maksu- ja Tolliameti ametniku enesekaitsevahendite loetelu ja enesekaitsevahenditele esitatavad nõuded

Vastu võetud 02.07.2014 nr 26

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 19 lõike 6 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse vahetu sunni kohaldamisel Maksu- ja Tolliameti ametniku enesekaitseks kasutatavate esemete (edaspidi enesekaitsevahendid) loetelu ja enesekaitsevahenditele esitatavad nõuded.

§ 2.  Enesekaitsevahendite loetelu ja neile esitatavad nõuded

 (1) Maksu- ja Tolliameti ametnik kasutab vajaduse korral järgmisi enesekaitsevahendeid:
 1) löögikindel või ballistiline kaitsekiiver, mis kaitseb pead vastavalt kas löökide, torgete või kuulide eest ja millel võib olla eemaldatav näokaitseks kasutatav visiir;
 2) soomusvest või muu löögikindel või ballistiline kaitsevest, mis kaitseb keha vastavalt kas löökide, torgete või kuulide eest;
 3) ülakeha-, kaela-, õla-, küünarvarre-, kubeme-, reie-, põlve- ja säärekaitsmed või nendest koosnev komplekt, mis kaitseb keha või selle osi löögi ja põrutuse eest;
 4) jalgu löögi, põrutuse ja põletuse eest kaitsvad kaitsesaapad;
 5) mehaanilise vigastuse (löögi, marrastuse ja lõike) eest kaitsvad raskesti süttivast materjalist kaitsekindad või bioloogiliste ohutegurite eest kaitsvad ühe- või mitmekordselt kasutatavad kaitsekindad;
 6) ballistilised, löögi- ja valgusfiltriga kaitseprillid silmade kaitseks;
 7) gaasimask või muu hingamisteede kaitsevahend, mis kaitseb vastavalt kas mürgise, joovastava või ärritava gaasi, tolmu eest või ekstreemsete ilmastikutingimuste eest;
 8) teenistuskoera löögi-, torke- või lõikekindel või ballistiline kehakaitse, kaitseriietus või -vahend (vest, käpakaitse vms).

 (2) Enesekaitsevahendiks võib olla käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata ese, mida kasutatakse samal eesmärgil ja mis võib olla ametniku või muu isiku valduses ning mille kasutamise eesmärk ei ole teise isiku vigastamine.

Jürgen Ligi
Minister

Agris Peedu
Asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json