Teksti suurus:

Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruse nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2016, 1

Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruse nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu” muutmine

Vastu võetud 01.07.2016 nr 18

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 51 lõike 2 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruse nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu” muutmine

Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruses nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Nimistusse kuuluvad järgmised veekogud või veekogude lõigud vastava keskkonnaregistri koodiga:
1) Ahja jõgi Jõeveere paisust Tartu–Räpina–Värska maantee sillani (VEE1047200);
2) Ahtama jõgi Raikküla–Päärdu maanteest suubumiseni Vigala jõkke (VEE1111500);
3) Altja jõgi Oandu paisust suubumiseni merre (VEE1076600);
4) Angerja oja Sookruusi teest suubumiseni Pirita jõkke (VEE1091700);
5) Anguse jõgi kogu ulatuses (VEE1073100);
6) Antsla jõgi Ojalepä oja suudmest suubumiseni Väikesesse Emajõkke (VEE1009500);
7) Arakaoja Tõitoja–Häädemeeste maanteest suubumiseni Rannametsa jõkke (VEE1151000);
8) Avijõgi kogu ulatuses (VEE1056900);
9) Elva jõgi Palu jõe suudmest Mosina paisuni (VEE1036500);
10) Esna jõgi Esna paisust suubumiseni Pärnu jõkke (VEE1124100);
11) Hargla oja Arujõe suudmest suubumiseni Mustjõkke (VEE1159300);
12) Helme jõgi Koriste oja suudmest suubumiseni Õhne jõkke (VEE1014800);
13) Hilba jõgi Hilba paisust suubumiseni Ahja jõkke (VEE1047600);
14) Hingu oja kogu ulatuses (VEE1099700);
15) Höbringi oja kogu ulatuses (VEE1104100);
16) Idaoja Saia talu sillast suubumiseni Peeda jõkke (VEE1045000);
17) Illi oja Elva–Kintsli maantee sillast suubumiseni Elva jõkke (VEE1037600);
18) Ilmandu jõgi kogu ulatuses (VEE1030100);
19) Jõelähtme jõgi Jõelähtme karstiala väljavoolust suubumiseni Jägala jõkke (VEE1087900);
20) Jägala jõgi Jägala joast suubumiseni merre (VEE1083500);
21) Jänijõgi Jäneda Veskijärve paisust suubumiseni Jägala jõkke (VEE1085000);
22) Järvoja kogu ulatuses (VEE1300001);
23) Kaberla oja Kodasoo oja suudmest suubumiseni merre (VEE1083100);
24) Kaldamäe oja kogu ulatuses (VEE1102500);
25) Keila jõgi Keila joast suubumiseni merre (VEE1096100);
26) Kivioja Kureoja paisust suubumiseni Piusa jõkke (VEE1000900);
27) Koiva jõgi Eesti piires (VEE1154200);
28) Kolga jõgi kogu ulatuses (VEE1120900);
29) Kolga jõgi/Männiku jõgi Sigula oja suudmest suubumiseni Pärlijõkke/Pudisoo jõkke (VEE1081500);
30) Kolga oja Tagakolga–Mutemetsa tee sillast suubumiseni Pähni ojja (VEE1158400);
31) Kongla oja Põdruse–Kunda–Pada maanteest suubumiseni Pada jõkke (VEE1072300);
32) Kuivajõgi Kose-Uuemõisa karstiala väljavoolust suubumiseni Pirita jõkke (VEE1090500);
33) Kunda jõgi kogu ulatuses (VEE1072900);
34) Kuusalu oja kogu ulatuses (VEE1082500);
35) Kõrtsioja (Kõrtsujõgi) Risti–Kuijõe maantee sillast suubumiseni Piirsalu jõkke (VEE1102300);
36) Laguja oja Elva–Kintsli maantee sillast suubumiseni Elva jõkke (VEE1037400);
37) Leevi jõgi Poka (Leevi) paisust suubumiseni Ahja jõkke (VEE1047900);
38) Leisi jõgi Orissaare–Leisi–Mustjala maanteest suubumiseni merre (VEE1170900);
39) Lemmejõgi Tuuba oja suudmest suubumiseni merre (VEE1152100);
40) Loo jõgi Loo paisust suubumiseni merre (VEE1082100);
41) Loobu jõgi Pundiveski paisust suubumiseni merre (VEE1077900);
42) Loode oja kogu ulatuses (VEE1152300);
43) Läsna jõgi/Nõmmoja kogu ulatuses (VEE1078900);
44) Maeru oja Keila–Haapsalu maanteest suubumiseni Vasalemma jõkke (VEE1100200);
45) Miikse oja Vastseliina–Meremäe–Kliima maantee sillast suubumiseni Piusa jõkke (VEE1001100);
46) Munalaskme oja Viruküla-Riisipere maantee sillast suubumiseni Vasalemma jõkke (VEE1099600);
47) Mustjõgi Pärlijõe suudmest suubumiseni Koiva jõkke (VEE1154800);
48) Mustoja Vihula II (Mõisa) paisust suubumiseni merre (VEE1076000);
49) Männiku jõgi kogu ulatuses (VEE1121400);
50) Möldri jõgi Lussu kraavi suudmest suubumiseni merre (VEE1169900);
51) Narva jõgi Karoli oja suudmest Gorodenka oja suudmeni ja Narva paisust suubumiseni merre (VEE1062200);
52) Navesti jõgi Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia maantee sillast Taadikveres kuni Põltsamaa–Võhma maantee sillani Loopres (VEE1131600);
53) Norra oja kogu ulatuses (VEE1032101);
54) Nuutri jõgi Määvli–Tubala teest suubumiseni merre (VEE1164000);
55) Nõmme jõgi kogu ulatuses (VEE1030200);
56) Nõo oja Nõo aleviku Veski tänava truubist suubumiseni Elva jõkke (VEE1038300);
57) Nõva jõgi Veskijõe–Tõldsilla teest suubumiseni merre (VEE1103700);
58) Onga jõgi Tammiku–Väike-Rakke maantee sillast suubumiseni Pedja jõkke (VEE1025600);
59) Oostriku jõgi Norra oja suudmest suubumiseni Põltsamaa jõkke (VEE1032100);
60) Paadrema jõgi Risti–Hallivanni maantee sillast suubumiseni merre (VEE1119600);
61) Pada jõgi Sämi–Sonda–Kiviõli maanteest suubumiseni merre (VEE1071900);
62) Pedetsi jõgi Siksälä oja suudmest allavoolu Eesti piires (VEE1159700);
63) Peeda jõgi Suure-Kambja I paisust suubumiseni Porijõkke/Reola jõkke (VEE1044800);
64) Peeli jõgi Pähni oja suudmest suubumiseni Vaidva jõkke (VEE1158100);
65) Peetri jõgi Eesti piires (VEE1158700);
66) Pelska jõgi Eesti piires (VEE1002200);
67) Pidula jõgi kogu ulatuses (VEE1169000);
68) Pihlajõgi Pulli allikatest suubumiseni merre (VEE1172000);
69) Piigaste oja Karilatsi–Heisri maantee sillast suubumiseni Leevi jõkke (VEE1048300);
70) Piirsalu jõgi kogu ulatuses (VEE1102100);
71) Pirita jõgi Vaskjala paisust suubumiseni merre (VEE1089200);
72) Piusa jõgi Tõiva oja suudmest allavoolu Eesti piires (VEE1000200);
73) Porijõgi/Reola jõgi Sipe oja suudmest Tartu–Põlva raudteeni (VEE1044400);
74) Prandi jõgi kogu ulatuses (VEE1125700);
75) Preedi jõgi kogu ulatuses (VEE1031500);
76) Punabe jõgi Pöitse kraavi suudmest suubumiseni merre (VEE1170500);
77) Purtsi jõgi Pästrä oja suudmest suubumiseni Väikesesse Emajõkke (VEE1013100);
78) Põltsamaa jõgiVäike-Maarja–Mõisamaa maantee sillast Pudruaru kraavini (VEE1030000);
79) Pähni oja Pähni paisust suubumiseni Peeli jõkke (VEE1158200);
80) Pärlijõgi Pärlijõe hoiuala piires (VEE1155700);
81) Pärlijõgi/Pudisoo jõgi kogu ulatuses (VEE1080600);
82) Pärnu jõgi Tarbja paisust suubumiseni merre (VEE1123500);
83) Pöögle oja Kassepa paisust suubumiseni Halliste jõkke (VEE1136300);
84) Pühajõgi Voka teeristi juures asuvast Tallinn–Narva maantee sillast suubumiseni merre (VEE1067000);
85) Rannametsa jõgi Laiksaare paisust suubumiseni merre (VEE1150800);
86) Raudna jõgi Sinialliku oja suudmest Kõpu jõe suudmeni (VEE1139100);
87) Reiu jõgi Humalaste jõe suudmest suubumiseni Pärnu jõkke (VEE1145400);
88) Riguldi jõgi Leidissoo peakraavi suudmest suubumiseni merre (VEE1103900);
89) Ristijõgi kogu ulatuses (VEE1174600);
90) Saarjõgi Tagametsa paisust suubumiseni Navesti jõkke (VEE1134700);
91) Selja jõgi kogu ulatuses (VEE1074600);
92) Sinialliku oja Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia maantee sillast suubumiseni Raudna jõkke (VEE1139900);
93) Soodla jõgi Soodla paisust suubumiseni Jägala jõkke (VEE1087000);
94) Suurpalu peakraav Peetri peakraavi suudmest suubumiseni Esna jõkke (VEE1124500);
95) Sõmeru jõgi Mõdriku I paisust suubumiseni Selja jõkke (VEE1075600);
96) Tatra jõgi Aarike I paisust suubumiseni Porijõkke/Reola jõkke (VEE1045500);
97) Timmkanal kogu ulatuses (VEE1151100);
98) Tirtsi jõgi Köstri oja suudmest suubumiseni merre (VEE1169400);
99) Toolse jõgi Ubja–Kohala maantee sillast suubumiseni merre (VEE1074100);
100) Treimani jõgi Eesti piires (VEE1152500);
101) Treppoja kogu ulatuses (VEE1098900);
102) Tuderna oja Partsoja suudmest suubumiseni Piusa jõkke (VEE1001500);
103) Tuhkvitsa oja Tuhkvitsa (Obinitsa) paisust suubumiseni Piusa jõkke (VEE1001900);
104) Udriku oja kogu ulatuses (VEE1078200);
105) Umbusi jõgi Jõgeva–Põltsamaa maantee sillast suubumiseni Pedja jõkke (VEE1029200);
106) Ura jõgi Tõitoja–Häädemeeste maanteest Timmkanali alguseni (VEE1148100);
107) Vaidva jõgi Eesti piires (VEE1158000);
108) Vainupea jõgi Karula oja suudmest suubumiseni merre (VEE1075800);
109) Valgejõgi kogu ulatuses (VEE1079200);
110) Valkla oja Tallinn–Narva maanteest suubumiseni merre (VEE1082800);
111) Vanajõgi Emmaste–Luidja maantee sillast suubumiseni merre (VEE1162600);
112) Vasalemma jõgi Ruila paisust suubumiseni merre (VEE1099200);
113) Vesiku jõgi Vedruka jõe suudmest suubumiseni merre (VEE1168300);
114) Veskijõgi kogu ulatuses (VEE1168900);
115) Vihterpalu jõgi Piirsalu jõe suudmest suubumiseni merre (VEE1101700);
116) Visela jõgi Restu-Madissõ paisust suubumiseni Väikesesse Emajõkke (VEE1009200);
117) Vodja jõgi Anna–Peetri–Huuksi maantee sillast suubumiseni Pärnu jõkke (VEE1123800);
118) Voore jõgi Mustjärve kraavi suudmest suubumiseni Kunda jõkke (VEE1073500);
119) Võhandu jõgi Kurvitsa–Hutita tee sillast Võru–Kuigatsi–Tõrva maantee sillani Sõmerpalus ja Paidra paisust Ruusa raudteesillani (VEE1003000);
120) Võllinge (Võlingi) oja Võlingi allikast suubumiseni Põltsamaa jõkke (VEE1032500);
121) Võsu jõgi Laviku paisust suubumiseni merre (VEE1077100);
122) Väike Emajõgi Restu–Sihva maantee sillast Antsla jõe suudmeni (VEE1008200);
123) Vääna jõgi Saku paisust suubumiseni merre (VEE1094500);
124) Õhne jõgi Käärikmäe–Koorküla maantee Koorküla sillast Põrga–Leebiku–Pikasilla maantee Leebiku sillani (VEE1013700);
125) Ärnu jõgi Valtina paisust suubumiseni Väikesesse Emajõkke (VEE1010200).”.

2) paragrahvi 2 punkt 71 sõnastatakse järgmiselt:

„71) Pirita jõgi Sae paisust suubumiseni merre (VEE1089200);”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Käesoleva määruse § 1 punktis 1 esitatud § 2 punktid 34, 46 ja 54 ning käesoleva määruse § 1 punkt 2 jõustuvad 1. juulil 2017. aastal.

Marko Pomerants
Minister

Ado Lõhmus
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json