Teksti suurus:

Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruse nr 30 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2016, 7

Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruse nr 30 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” muutmine

Vastu võetud 02.07.2016 nr 33

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 44 lõike 7 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruses nr 30 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) vormi A lisa „Tabelite 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.71, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ja 9.7 lisalehed” (lisa 2);”;

2) määruse lisad 1–3 ja 5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 vorm A „Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon”

Lisa 2 vormi A lisa „Tabelite 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.71, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ja 9.7 lisalehed”

Lisa 3 vorm E „Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu”

Lisa 5 vorm MM „Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu”

/otsingu_soovitused.json