Teksti suurus:

Kaitseministri 3. juuli 2014. a määruse nr 19 „Teabeameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2016
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2016, 23

Kaitseministri 3. juuli 2014. a määruse nr 19 „Teabeameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 06.07.2016 nr 13

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Kaitseministri 3. juuli 2014. a määruse nr 19 „Teabeameti põhimäärus” lisa 5 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Määrus jõustub 1. augustil 2016. a.

Hannes Hanso
Minister

Jonatan Vseviov
Kantsler

Lisa Osakonnad ja nende alluvus („salajasel” tasemel riigisaladus)