Teksti suurus:

Väliskaubandus ja ettevõtlusministri 9 märtsi 2015. a määruse nr 20 „Starditoetus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2019, 11

Väliskaubandus ja ettevõtlusministri 9 märtsi 2015. a määruse nr 20 „Starditoetus” muutmine

Vastu võetud 05.07.2019 nr 41

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 9. märtsi 2015. a määruses nr 20 „Starditoetus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

„15) projekti elluviimise periood on ajavahemik taotluses märgitud projekti alguskuupäevast kuni toetuse andmise eesmärkide saavutamiseni hiljemalt kolmanda majandusaasta lõpuks;”;

2) paragrahvi 9 lõikes 2 ja § 22 lõikes 3 asendatakse arv „2020” arvuga „2023”;

3) paragrahvi 19 lõikest 5 jäetakse välja viimane lause.

Kert Kingo
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json