Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 2. juuli 2015. a määruse nr 85 „Eluruumile esitatavad nõuded” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2020, 15

Majandus- ja taristuministri 2. juuli 2015. a määruse nr 85 „Eluruumile esitatavad nõuded” muutmine

Vastu võetud 07.07.2020 nr 41

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel.

Majandus- ja taristuministri 2. juuli 2015. a määruses nr 85 „Eluruumile esitatavad nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad „õhuhulga ja selle ringluse” sõnaga „õhuvahetuse”.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json