Teksti suurus:

Riigi osutatavad teenused ja avaliku võimu ülesanded, millele laienevad elektroonilise turvalisuse tagamise nõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.08.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 09.08.2017, 4

Riigi osutatavad teenused ja avaliku võimu ülesanded, millele laienevad elektroonilise turvalisuse tagamise nõuded

Vastu võetud 03.08.2017 nr 134

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 41 lõike 4 alusel.

Riigi osutatavad teenused ja avaliku võimu ülesanded, millele laienevad elektroonilise turvalisuse tagamise nõuded, on:
1) laevaliikluse korraldamise süsteemi toimimise tagamine;
2) avaliku korra kaitsmiseks edasilükkamatute meetmete kohaldamine, isiku identiteedi haldamine, dokumentide ja tegevuslubade väljaandmine ning migratsiooni- ja piirihalduse korraldamine;
3) päästetöö;
4) hädaabiteadete menetlemine;
5) otsingu- ja päästetöö korraldamine merealal ja piiriveekogudel;
6) merereostuse avastamine ja likvideerimine;
7) Riigikogu töö toimimise tagamine;
8) Vabariigi Valitsuse töö toimimise tagamine;
9) Vabariigi Presidendi töö toimimise tagamine;
10) õhukvaliteedi ja selle muutustest varajase hoiatamise teenus;
11) hüdroloogilise ja meteoroloogilise seire ning nende muutustest varajase hoiatamise teenus;
12) kiirgusohust varajase hoiatamise teenus;
13) riigiasutuste kassaline teenindamine.

Jüri Ratas
Peaminister

Urve Palo
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json