Teksti suurus:

2018. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.11.2018
Avaldamismärge:RT I, 09.08.2018, 2

2018. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid

Vastu võetud 24.01.2018 nr 5
RT I, 26.01.2018, 2
jõustumine 29.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.02.2018RT I, 06.03.2018, 509.03.2018
31.05.2018RT I, 05.06.2018, 208.06.2018
12.06.2018RT I, 15.06.2018, 118.06.2018
06.08.2018RT I, 09.08.2018, 112.08.2018

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1 alusel.

2018. aastal antakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” alusel järgmisi toetusi:
1) tootmis- ja turustamiskavade toetus;
2) kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus;
3) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus;
4) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus;
5) kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus;
6) integreeritud mereseire arendamise toetus;
7) „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus;
8) kalasadamate investeeringutoetus;
[RT I, 06.03.2018, 5 - jõust. 09.03.2018]
9) vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus;
[RT I, 05.06.2018, 2 - jõust. 08.06.2018]
10) kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetus;
[RT I, 15.06.2018, 2 - jõust. 18.06.2018]

11) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus.
[RT I, 09.08.2018, 1 - jõust. 12.08.2018]