Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri 28. novembri 2016. a määruse nr 62 „Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 09.08.2019, 3

Tervise- ja tööministri 28. novembri 2016. a määruse nr 62 „Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu” muutmine

Vastu võetud 05.08.2019 nr 48

Määrus kehtestatakse töölepingu seaduse § 66 lõike 8 ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 10 lõike 7 alusel.

§ 1.  Tervise- ja tööministri 28. novembri 2016. a määruses nr 62 „Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „§-s 60 ettenähtud isapuhkuse,”;

2) paragrahvi 2 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „isapuhkuse,”;

3) paragrahvi 2 lõikest 4 jäetakse välja tekstiosa „isapuhkusele,”;

4) paragrahvi 3 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 4 lõike 1 punktist 8 jäetakse välja tekstiosa „, isapuhkuse”;

6) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 6 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Üleminekusätted”;

8) paragrahvi 6 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Kui isa kasutab isapuhkust töölepingu seaduse kuni 30. juunini 2020. a kehtinud §-s 60 sätestatud korras, siis arvutatakse ja hüvitatakse keskmine töötasu riigieelarvest kuni 30. juunini 2020. a kehtinud määruse redaktsiooni kohaselt.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2020. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json