Teksti suurus:

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 09.08.2019, 14

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 06.08.2019 nr 13

Määrus kehtestatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 601 lõike 5, § 336 lõigete 3 ja 6, kriminaalmenetluse seadustiku § 1603 lõike 2 ja väärteomenetluse seadustiku § 51 lõike 2 alusel.

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „„Digitaalallkirja seaduse”” tekstiosaga „„E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse””;

2) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse arv „5” arvuga „500”;

3) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) e-kirja manusena lisatakse esimesena põhidokument ja seejärel dokumendi lisad vastavalt menetlusdokumendi lisade numeratsioonile.”;

4) paragrahvi 203 lõikes 21 asendatakse arvud „200” ja „250” arvuga „500”;

5) paragrahvi 203 lõike 22 punkti 2 täiendatakse peale tekstiosa „EML (Microsoft Outlook Express)” tekstiosaga „, PGN (Portable Network Graphics), JPEG (Joint Photographics Experts Group), 7Z (tihendatud failid), GIF (Graphics Interchange Format)”;

6) paragrahvi 203 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) E-toimiku kaudu esitatud dokumendid tuleb esitajal lisada õiges järjekorras. Esimesena lisatakse põhidokument ja seejärel dokumendi lisad vastavalt menetlusdokumendi numeratsioonile.”.

Raivo Aeg
Minister

Viljar Peep
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json