Teksti suurus:

Keskkonnaministri 28. detsembri 2018. a määruse nr 55 „Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2019. aastal” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 09.08.2019, 16

Keskkonnaministri 28. detsembri 2018. a määruse nr 55 „Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2019. aastal” muutmine

Vastu võetud 08.08.2019 nr 34

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 11 lõigete 2 ja 5 alusel.

Keskkonnaministri 28. detsembri 2018. a määruse nr 55 „Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2019. aastal” § 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Nina külast (58º36,59'N, 27º12,15'E) põhja poole jääval Peipsi järve osal on kaldast kaugemal kui 10 km kuni 31. detsembrini lubatud kasutada lõkspüüniseid, mille juht- ja kariaia silmasuurus on suurem kui 86 mm ning kere, kaasa arvatud kalakoti silmasuurus suurem kui 76 mm ning mõrralina rakenduskoefitsent on 1/2 või enam.”

Rene Kokk
Minister

Margit Martinson
Asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json