Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruse nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 09.10.2012, 2

Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruse nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord” muutmine

Vastu võetud 04.10.2012 nr 80

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruses nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõnad „avaliku teenistuja” sõnaga „ametniku”;

2) paragrahvi 1 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõna „teenistuja” sõnaga „ametnik” vastavas käändes;

3) paragrahvi 4 punktis 3 asendatakse sõnad „spidomeetri kaugusmõõdiku” sõnaga „läbisõidumõõdiku”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. aprillil 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json