Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses loodusvara kasutusõiguse tasumäärade muutmisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.10.2012
Avaldamismärge:RT I, 09.10.2012, 5

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses loodusvara kasutusõiguse tasumäärade muutmisega

Vastu võetud 04.10.2012 nr 83

Määrus kehtestatakse keskkonnatasude seaduse § 9 lõike 2 ja § 10 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2009. a määruse nr 172 „Riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäärad” §-s 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:


Jrk
nr


Maavaraliik


Mõõt-
ühik

Kaevandamisõiguse tasumäär eurodes alates

01.01.
2011

01.01.
2012

01.01.
2013

01.04.
2013

01.01.
2014

01.01.
2015

  1.

Dolokivi

Täitepinnas

0,76

0,76

0,76

0,91

1,09

1,31

  2.

Madalamargiline

0,91

0,95

1,00

1,20

1,44

1,73

  3.

Kõrgemargiline

1,39

1,74

1,83

2,20

2,64

3,17

  4.

Tehnoloogiline

2,75

2,88

3,03

3,64

4,37

5,11

  5.

Viimistlusdolokivi

2,04

2,14

2,25

2,70

3,24

3,89

  6.

Fosforiit

t

1,61

1,69

1,77

2,12

2,54

3,05

  7.

Kristalliinne ehituskivi

1,34

1,41

1,48

1,78

2,14

2,55

  8.

Kruus

Täitepinnas

0,57

0,57

0,57

0,68

0,82

0,98

  9.

Ehituskruus

1,70

1,87

1,96

2,35

2,82

3,19

10.

Liiv

Täitepinnas

0,27

0,28

0,30

0,36

0,43

0,52

11.

Ehitusliiv

1,08

1,18

1,25

1,50

1,80

2,16

12.

Tehnoloogiline liiv

1,35

1,48

1,56

1,87

2,24

2,69

13.

Lubjakivi

Täitepinnas

0,83

0,83

0,83

1,00

1,20

1,44

14.

Madalamargiline

0,98

1,08

1,13

1,36

1,63

1,96

15.

Kõrgemargiline

1,39

1,74

1,83

2,20

2,64

3,17

16.

Tehnoloogiline

1,62

1,78

1,87

2,24

2,69

3,23

17.

Viimistluslubjakivi

2,14

2,35

2,47

2,96

3,55

4,26

18.

Põlevkivi

t

1,10

1,32

1,39

1,67

2,00

2,40

19.

Savi

Keraamika- ja keramsiidisavi

0,53

0,56

0,59

0,71

0,85

1,02

20.

Raskelt sulav savi

0,98

1,03

1,08

1,30

1,56

1,87

21.

Tsemendisavi

0,53

0,56

0,59

0,71

0,85

1,02

22.

Turvas

Vähelagunenud

t

1,40

1,40

1,40

1,68

2,02

2,42

23.

Hästilagunenud

t

1,15

1,15

1,15

1,38

1,66

1,99

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2009. a määruse nr 171 „Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist” §-s 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:


Veevõtt veekogust või põhjaveekihist

Vee erikasutusõiguse tasumäärad (eurot/1000 m³) alates

01.01.
2011

01.01.
2012

01.01.
2013

01.04.
2013

01.01.
2014

01.01.
2015

Veekogud:

 

 

 

 

 

 

Tallinna veevarustussüsteemi kuuluvad veekogud

30,93

34

35,72

35,72

37,51

38,30

Jahutusvee võtmine Tallinna veevarustussüsteemi kuuluvatest veekogudest

6,19

6,77

7,15

7,15

7,47

7,65

Muud veekogud

23,19

25,50

26,77

26,77

28,12

29,52

Jahutusvee võtmine muudest veekogudest

1,59

1,59

1,59

1,91

2,29

2,75

Põhjaveekihid:

 

 

 

 

 

 

kvaternaari põhjaveekiht

49,46

54,45

57,13

57,13

60,01

63,01

devoni põhjaveekihist ordoviitsiumi-kambriumi põhjaveekihini

66,53

73,17

76,82

76,82

80,65

84,68

kambriumi-vendi põhjaveekiht

74,26

81,67

85,76

85,76

90,05

94,52

kambriumi-vendi põhjaveekihi joogivee kvaliteediga vee kasutamisel tehnoloogiliseks otstarbeks, v.a toiduainete valmistamiseks


132,23


145,46


152,74


152,74


160,35


168,40

Joogiks kasutatav mineraalvesi

1853,43

1981,26

2109,08

2109,08

2204,95

2300,00

Ravivannimineraalvesi

191,73

198,12

210,90

210,90

220,49

230,00

Karjääridest väljapumbatav vesi

14,69

16,16

17,00

19,39

23,27

27,92

Kaevandustest väljapumbatav vesi

40,96

45,05

47,35

54,06

64,87

76,69

Andrus Ansip
Peaminister

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json