Teksti suurus:

Riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäärad

Riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäärad - sisukord
    Väljaandja:Vabariigi Valitsus
    Akti liik:määrus
    Teksti liik:terviktekst
    Redaktsiooni jõustumise kp:12.10.2012
    Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
    Avaldamismärge:RT I, 09.10.2012, 11

    Riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäärad

    Vastu võetud 12.11.2009 nr 172
    RT I 2009, 54, 366
    jõustumine 01.01.2010

    Muudetud järgmiste aktidega (näita)

    VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
    23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011
    04.10.2012RT I, 09.10.2012, 512.10.2012
    16.12.2013RT I, 18.12.2013, 1216.12.2013 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus tunnistab põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2009. aasta määruse nr 172 "Riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäärad" § 1 osas, milles see kehtestab kaevandamisõiguse eest suuremad tasumäärad kui enne 12. oktoobrit 2012 sama määruse kohaselt kehtinud vastavad tasumäärad.

    Määrus kehtestatakse «Keskkonnatasude seaduse» § 9 lõike 2 alusel.

    § 1.  Riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäärad on järgmised:


    Jrk
    nr


    Maavaraliik


    Mõõt-
    ühik

    Kaevandamisõiguse tasumäär eurodes alates

    01.01.
    2011

    01.01.
    2012

    01.01.
    2013

    01.01.
    2014

    01.01.
    2015

      1.

    Dolokivi

    Täitepinnas

    m3

    0,76

    0,76

    0,76

    0,76

    0,80

      2.

    Madalamargiline

    m3

    0,91

    0,95

    1,00

    1,06

    1,11

      3.

    Kõrgemargiline

    m3

    1,39

    1,74

    1,83

    1,92

    2,02

      4.

    Tehnoloogiline

    m3

    2,75

    2,88

    3,03

    3,18

    3,34

      5.

    Viimistlusdolokivi

    m3

    2,04

    2,14

    2,25

    2,37

    2,48

      6.

    Fosforiit

    t

    1,61

    1,69

    1,77

    1,86

    1,95

      7.

    Kristalliinne ehituskivi

    m3

    1,34

    1,41

    1,48

    1,55

    1,63

      8.

    Kruus

    Täitepinnas

    m3

    0,57

    0,57

    0,57

    0,57

    0,60

      9.

    Ehituskruus

    m3

    1,70

    1,87

    1,96

    2,06

    2,16

    10.

    Liiv

    Täitepinnas

    m3

    0,27

    0,28

    0,30

    0,310

    0,33

    11.

    Ehitusliiv

    m3

    1,08

    1,18

    1,25

    1,31

    1,38

    12.

    Tehnoloogiline liiv

    m3

    1,35

    1,48

    1,56

    1,64

    1,72

    13.

    Lubjakivi

    Täitepinnas

    m3

    0,83

    0,83

    0,83

    0,83

    0,87

    14.

    Madalamargiline

    m3

    0,98

    1,08

    1,13

    1,19

    1,25

    15.

    Kõrgemargiline

    m3

    1,39

    1,74

    1,83

    1,92

    2,02

    16.

    Tehnoloogiline

    m3

    1,62

    1,78

    1,87

    1,96

    2,07

    17.

    Viimistluslubjakivi

    m3

    2,14

    2,35

    2,47

    2,60

    2,72

    18.

    Põlevkivi

    t

    1,10

    1,32

    1,39

    1,46

    1,53

    19.

    Savi

    Keraamika- ja keramsiidisavi

    m3

    0,53

    0,56

    0,59

    0,61

    0,65

    20.

    Raskelt sulav savi

    m3

    0,98

    1,03

    1,08

    1,14

    1,20

    21.

    Tsemendisavi

    m3

    0,53

    0,56

    0,59

    0,61

    0,65

    22.

    Turvas

    Vähelagunenud

    t

    1,40

    1,40

    1,40

    1,40

    1,47

    23.

    Hästilagunenud

    t

    1,15

    1,15

    1,15

    1,15

    1,2


    19.05.2015 12:50
    Veaparandus - Asendatud tasumäärade tabel Keskkonnaministeeriumi koostatud tabeliga tulenevalt Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsuse nr 3-4-1-27-13 resolutsiooni punktist 2 Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel arvestades Keskkonnaministeeriumi 15.05.2015 taotlust nr 1-9/13/4225-1
    [RT I, 09.10.2012, 5 - jõust. 12.10.2012]
    [RT I, 18.12.2013, 12 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus tunnistab põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2009. aasta määruse nr 172 "Riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäärad" § 1 osas, milles see kehtestab kaevandamisõiguse eest suuremad tasumäärad kui enne 12. oktoobrit 2012 sama määruse kohaselt kehtinud vastavad tasumäärad.]

    § 2.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

    § 3.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

    /otsingu_soovitused.json