Teksti suurus:

Riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäärad

Riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäärad - sisukord
  Väljaandja:Vabariigi Valitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.10.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT I, 09.10.2012, 11

  Riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäärad

  Vastu võetud 12.11.2009 nr 172
  RT I 2009, 54, 366
  jõustumine 01.01.2010

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011
  04.10.2012RT I, 09.10.2012, 512.10.2012
  16.12.2013RT I, 18.12.2013, 1216.12.2013 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus tunnistab põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2009. aasta määruse nr 172 "Riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäärad" § 1 osas, milles see kehtestab kaevandamisõiguse eest suuremad tasumäärad kui enne 12. oktoobrit 2012 sama määruse kohaselt kehtinud vastavad tasumäärad.

  Määrus kehtestatakse «Keskkonnatasude seaduse» § 9 lõike 2 alusel.

  § 1.  Riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäärad on järgmised:


  Jrk
  nr


  Maavaraliik


  Mõõt-
  ühik

  Kaevandamisõiguse tasumäär eurodes alates

  01.01.
  2011

  01.01.
  2012

  01.01.
  2013

  01.01.
  2014

  01.01.
  2015

    1.

  Dolokivi

  Täitepinnas

  m3

  0,76

  0,76

  0,76

  0,76

  0,80

    2.

  Madalamargiline

  m3

  0,91

  0,95

  1,00

  1,06

  1,11

    3.

  Kõrgemargiline

  m3

  1,39

  1,74

  1,83

  1,92

  2,02

    4.

  Tehnoloogiline

  m3

  2,75

  2,88

  3,03

  3,18

  3,34

    5.

  Viimistlusdolokivi

  m3

  2,04

  2,14

  2,25

  2,37

  2,48

    6.

  Fosforiit

  t

  1,61

  1,69

  1,77

  1,86

  1,95

    7.

  Kristalliinne ehituskivi

  m3

  1,34

  1,41

  1,48

  1,55

  1,63

    8.

  Kruus

  Täitepinnas

  m3

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  0,60

    9.

  Ehituskruus

  m3

  1,70

  1,87

  1,96

  2,06

  2,16

  10.

  Liiv

  Täitepinnas

  m3

  0,27

  0,28

  0,30

  0,310

  0,33

  11.

  Ehitusliiv

  m3

  1,08

  1,18

  1,25

  1,31

  1,38

  12.

  Tehnoloogiline liiv

  m3

  1,35

  1,48

  1,56

  1,64

  1,72

  13.

  Lubjakivi

  Täitepinnas

  m3

  0,83

  0,83

  0,83

  0,83

  0,87

  14.

  Madalamargiline

  m3

  0,98

  1,08

  1,13

  1,19

  1,25

  15.

  Kõrgemargiline

  m3

  1,39

  1,74

  1,83

  1,92

  2,02

  16.

  Tehnoloogiline

  m3

  1,62

  1,78

  1,87

  1,96

  2,07

  17.

  Viimistluslubjakivi

  m3

  2,14

  2,35

  2,47

  2,60

  2,72

  18.

  Põlevkivi

  t

  1,10

  1,32

  1,39

  1,46

  1,53

  19.

  Savi

  Keraamika- ja keramsiidisavi

  m3

  0,53

  0,56

  0,59

  0,61

  0,65

  20.

  Raskelt sulav savi

  m3

  0,98

  1,03

  1,08

  1,14

  1,20

  21.

  Tsemendisavi

  m3

  0,53

  0,56

  0,59

  0,61

  0,65

  22.

  Turvas

  Vähelagunenud

  t

  1,40

  1,40

  1,40

  1,40

  1,47

  23.

  Hästilagunenud

  t

  1,15

  1,15

  1,15

  1,15

  1,2


  19.05.2015 12:50
  Veaparandus - Asendatud tasumäärade tabel Keskkonnaministeeriumi koostatud tabeliga tulenevalt Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsuse nr 3-4-1-27-13 resolutsiooni punktist 2 Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel arvestades Keskkonnaministeeriumi 15.05.2015 taotlust nr 1-9/13/4225-1
  [RT I, 09.10.2012, 5 - jõust. 12.10.2012]
  [RT I, 18.12.2013, 12 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus tunnistab põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2009. aasta määruse nr 172 "Riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäärad" § 1 osas, milles see kehtestab kaevandamisõiguse eest suuremad tasumäärad kui enne 12. oktoobrit 2012 sama määruse kohaselt kehtinud vastavad tasumäärad.]

  § 2.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  § 3.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json