Teksti suurus:

Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist

Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist - sisukord
  Väljaandja:Vabariigi Valitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.10.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT I, 09.10.2012, 12

  Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist

  Vastu võetud 12.11.2009 nr 171
  RT I 2009, 54, 365
  jõustumine 01.01.2010

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011
  04.10.2012RT I, 09.10.2012, 512.10.2012
  16.12.2013RT I, 18.12.2013, 1216.12.2013 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus tunnistab põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2009. aasta määruse nr 171 "Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist" § 1 osas, milles see kehtestab vee erikasutusõiguse eest suuremad tasumäärad kui enne 12. oktoobrit 2012 sama määruse kohaselt kehtinud vastavad tasumäärad.

  Määrus kehtestatakse «Keskkonnatasude seaduse» § 10 lõike 3 alusel.

  § 1.  Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist on järgmised:


  Veevõtt veekogust või põhjaveekihist

  Vee erikasutusõiguse tasumäärad (eurot/1000 m3) alates

  01.01.
  2011

  01.01.
  2012

  01.01.
  2013

  01.01.
  2014

  01.01.
  2015

  Veekogud:

   

   

   

   

   

  Tallinna veevarustussüsteemi kuuluvad veekogud

  30,93

  34

  35,72

  37,51

  38,30

  Jahutusvee võtmine Tallinna veevarustussüsteemi kuuluvatest veekogudest

  6,19

  6,77

  7,15

  7,47

  7,65

  Muud veekogud

  23,19

  25,50

  26,77

  28,12

  29,52

  Jahutusvee võtmine muudest veekogudest

  1,59

  1,59

  1,59

  1,59

  1,59

  Põhjaveekihid:

   

   

   

   

   

  kvaternaari põhjaveekiht

  49,46

  54,45

  57,13

  60,01

  63,01

  devoni põhjaveekihist ordoviitsiumi-kambriumi põhjaveekihini

  66,53

  73,17

  76,82

  80,65

  84,68

  kambriumi-vendi põhjaveekiht

  74,26

  81,67

  85,76

  90,05

  94,52

  kambriumi-vendi põhjaveekihi joogivee kvaliteediga vee kasutamisel tehnoloogiliseks otstarbeks, v.a toiduainete valmistamiseks

  132,23

  145,46

  152,74

  160,35

  168,40

  Joogiks kasutatav mineraalvesi

  1853,43

  1981,26

  2109,08

  2204,95

  2300,00

  Ravivannimineraalvesi

  191,73

  198,12

  210,90

  220,49

  230,00

  Karjääridest väljapumbatav vesi

  14,69

  16,16

  17,00

  17,83

  18,72

  Kaevandustest väljapumbatav vesi

  40,96

  45,05

  47,35

  49,72

  52,21


  19.05.2015 12:41
  Veaparandus - Asendatud tasumäärade tabel Keskkonnaministeeriumi koostatud tabeliga tulenevalt Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsuse nr 3-4-1-27-13 resolutsiooni punktist 1 Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel arvestades Keskkonnaministeeriumi 15.05.2015 taotlust nr 1-9/13/4225-1
  [RT I, 09.10.2012, 5 - jõust. 12.10.2012]
  [RT I, 18.12.2013, 12 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus tunnistab põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks Vabariigi Valitsuse 12. novembri 2009. aasta määruse nr 171 "Vee erikasutusõiguse tasumäärad veevõtu eest veekogust või põhjaveekihist" § 1 osas, milles see kehtestab vee erikasutusõiguse eest suuremad tasumäärad kui enne 12. oktoobrit 2012 sama määruse kohaselt kehtinud vastavad tasumäärad.]

  § 2.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  § 3.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

  /otsingu_soovitused.json