Teksti suurus:

Maakondade sümbolite kehtestamine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.07.2023, 11

Maakondade sümbolite kehtestamine

Vastu võetud 26.09.2014 nr 40
RT I, 09.10.2014, 8
jõustumine 12.10.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.12.2017RT I, 23.12.2017, 3429.12.2017
07.07.2023RT I, 15.07.2023, 218.07.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 2023. aasta 1. juulist

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 88 lõike 6 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse maakonna sümbolid, nende kirjeldus ja kasutamise kord.

  (2) Käesolevas määruses ei käsitleta maakonna teenetemärke.

§ 2.   Maakonna sümbolid

  Maakonna sümbolid on vapp ja lipp.

2. peatükk Maakonna sümbolid 

§ 3.   Maakondade vapid

  (1) Harju maakonna vapil on punasel kilbil hõbedane rist. Vapi etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  (2) Hiiu maakonna vapil on hõbedasel kilbil kolme sõlmega punane rippuv köis nelja punast värvi liilia vahel. Vapi etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

  (3) Ida-Viru maakonna vapil on sinisel kilbil paremalt eenduv hõbedane müüritud linnusemüür, mis lõpeb punase katuselise torniga, ja müüri kohal on ristatud kaks hõbedast mõõka. Vapi etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 3.

  (4) Jõgeva maakonna vapil on sinise ja rohelisega vasakult kaldjaotatud kilbil hõbedane lainelõikes langev kaldpalk, millel on kaks sinist lainelõikes langevat latti; ülemisel väljal on kuldne ristikuleht, alumisel väljal kolm kuldset viljapead. Vapi etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 4.

  (5) Järva maakonna vapil on sinisel kilbil hõbedane torniga linnus ja jaluses on kolm hõbedast lainelõikes rõhtlatti. Vapi etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 5.

  (6) Lääne maakonna vapil on punasel kilbil kuldse aupaistega hõbedane lendutõusev tagasivaatav kotkas. Vapi etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 6.

  (7) Lääne-Viru maakonna vapil on sinisel kilbil paremalt eenduv hõbedane müüritisega linnusemüür, mis lõpeb kuldse katusega torniga, ja müüri kohal on ristamisi kaks hõbedast mõõka. Vapi etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 7.

  (8) Põlva maakonna vapil on kuldsel kilbil kolm musta istuvat kobrast langeva talana. Vapi etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 8.

  (9) Pärnu maakonna vapil on kuldsel kilbil must püstine karu. Vapi etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 9.

  (10) Rapla maakonna vapil on punase, kuldse, sinise ja punasega neljaks jaotatud kilbil hõbedane rist. Vapi etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 10.

  (11) Saare maakonna vapil on sinisel kilbil seitsme kuldse pardakilbiga hõbedane viikingilaev ujumas kolmel hõbedasel lainelõikes rõhtlatil. Vapi etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 11.

  (12) Tartu maakonna vapil on sinise ja rohelisega vasakult kaldjaotatud kilbil hõbedane lainelõikes langev kaldpalk, millel on kaks sinist lainelõikes langevat latti; ülemisel väljal on kuueharuline kuldne täht ja alumisel väljal kuldne tammeoks. Vapi etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 12.

  (13) Valga maakonna vapil on sinise ja hõbedaga paremalt kaldjaotatud kilbil ülemisel väljal neli viieharulist hõbedast tähte. Vapi etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 13.

  (14) Viljandi maakonna vapil on sinisel kilbil mõõka hoidev hõbedane tõstetud tiibadega tagasivaatav kotkas; kotka rinnal on rohelisel kilbil kolm kuldset võrsuvat viljapead. Vapi etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 14.

  (15) Võru maakonna vapil on sinisel kilbil kuldne võru ja hõbedane mõõk langeva talana. Vapi etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 15.

§ 4.   Maakondade lipud

  (1) Harju maakonna lipul on valge ja rohelisega põigiti jaotatud väljal aupunktis Harju maakonna vapp. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7 : 11 ühikut, normaalsuurus on 105×165 cm. Lipu etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 16.

  (2) Hiiu maakonna lipul on valge ja rohelisega põigiti jaotatud väljal aupunktis Hiiu maakonna vapp. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7 : 11 ühikut, normaalsuurus on 105×165 cm. Lipu etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 17.

  (3) Ida-Viru maakonna lipul on valge ja rohelisega põigiti jaotatud väljal aupunktis Ida-Viru maakonna vapp. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7 : 11 ühikut, normaalsuurus on 105×165 cm. Lipu etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 18.

  (4) Jõgeva maakonna lipul on valge ja rohelisega põigiti jaotatud väljal aupunktis Jõgeva maakonna vapp. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7 : 11 ühikut, normaalsuurus on 105×165 cm. Lipu etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 19.

  (5) Järva maakonna lipul on valge ja rohelisega põigiti jaotatud väljal aupunktis Järva maakonna vapp. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7 : 11 ühikut, normaalsuurus on 105×165 cm. Lipu etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 20.

  (6) Lääne maakonna lipul on valge ja rohelisega põigiti jaotatud väljal aupunktis Lääne maakonna vapp. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7 : 11 ühikut, normaalsuurus on 105×165 cm. Lipu etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 21.

  (7) Lääne-Viru maakonna lipul on valge ja rohelisega põigiti jaotatud väljal aupunktis Lääne-Viru maakonna vapp. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7 : 11 ühikut, normaalsuurus on 105×165 cm. Lipu etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 22.

  (8) Põlva maakonna lipul on valge ja rohelisega põigiti jaotatud väljal aupunktis Põlva maakonna vapp. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7 : 11 ühikut, normaalsuurus on 105×165 cm. Lipu etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 23.

  (9) Pärnu maakonna lipul on valge ja rohelisega põigiti jaotatud väljal aupunktis Pärnu maakonna vapp. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7 : 11 ühikut, normaalsuurus on 105×165 cm. Lipu etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 24.

  (10) Rapla maakonna lipul on valge ja rohelisega põigiti jaotatud väljal aupunktis Rapla maakonna vapp. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7 : 11 ühikut, normaalsuurus on 105×165 cm. Lipu etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 25.

  (11) Saare maakonna lipul on valge ja rohelisega põigiti jaotatud väljal aupunktis Saare maakonna vapp. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7 : 11 ühikut, normaalsuurus on 105×165 cm. Lipu etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 26.

  (12) Tartu maakonna lipul on valge ja rohelisega põigiti jaotatud väljal aupunktis Tartu maakonna vapp. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7 : 11 ühikut, normaalsuurus on 105×165 cm. Lipu etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 27.

  (13) Valga maakonna lipul on valge ja rohelisega põigiti jaotatud väljal aupunktis Valga maakonna vapp. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7 : 11 ühikut, normaalsuurus on 105×165 cm. Lipu etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 28.

  (14) Viljandi maakonna lipul on valge ja rohelisega põigiti jaotatud väljal aupunktis Viljandi maakonna vapp. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7 : 11 ühikut, normaalsuurus on 105×165 cm. Lipu etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 29.

  (15) Võru maakonna lipul on valge ja rohelisega põigiti jaotatud väljal aupunktis Võru maakonna vapp. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7 : 11 ühikut, normaalsuurus on 105×165 cm. Lipu etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 30.

3. peatükk Maakonna sümbolite kasutamine 

§ 5.   Maakonna vapi kasutamine

  (1) Maakonna vapi kasutamist võivad korraldada vastava maakonna kohaliku omavalitsuse üksused ühiselt (edaspidi kohalikud omavalitsused), eelkõige kohalike omavalitsusüksuste liidu või muu ühiselt asutatud juriidilise isiku (edaspidi kohalike omavalitsuste ühendus) kaudu.
[RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 29.12.2017]

  (2) Vapi kujutist võib kasutada maakonnas paikneva kohaliku omavalitsuse üksuse organi või kohalike omavalitsuste üksuste ühenduse pitseris. Pitsatite kasutamine sätestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse organi asjaajamiskorras või kohalike omavalitsuste ühenduse põhikirjas.
[RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 29.12.2017]

  (3) [Kehtetu - RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 29.12.2017]

  (4) [Kehtetu - RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 29.12.2017]

  (5) Kui lõikes 1 sätestatud kohalikud omavalitsused või kohalike omavalitsuste ühendus ei soovi korraldada vapi kasutamist, korraldab selle hoiustamise Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
[RT I, 15.07.2023, 2 - jõust. 18.07.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 2023. aasta 1. juulist]

§ 6.   Maakonna lipu kasutamine

  (1) Maakonna lipu kasutamist võivad korraldada kohalikud omavalitsused, eelkõige kohaliku omavalitsuste ühenduse kaudu.
[RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 29.12.2017]

  (2) [Kehtetu - RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 29.12.2017]

  (3) [Kehtetu - RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 29.12.2017]

  (4) Kui lõikes 1 sätestatud kohalikud omavalitsused või kohalike omavalitsuste ühendus ei soovi korraldada lipu kasutamist, korraldab selle hoiustamise Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
[RT I, 15.07.2023, 2 - jõust. 18.07.2023, rakendatakse tagasiulatuvalt 2023. aasta 1. juulist]

§ 7.   Maakonna lipu heiskamine

  (1) Lippu võib heisata maakonna kohaliku omavalitsuse üksuse organi hoonel ja lipuväljakul.
[RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 29.12.2017]

  (2) Maakonna lippu võib heisata maakonna pidupäevadel ja tähtsündmustel, samuti koos Eesti lipuga Eesti lipu seaduses sätestatud lipupäevadel ja teiste riikide lippudega.

  (3) Lõikes 2 nimetatud juhtudel on õigus heisata maakonna lipp ka maakonna elanikel.

  (4) [Kehtetu - RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 29.12.2017]

  (5) Lipu heiskamisel lähtutakse Eesti lipu kasutamise korrast ja heast tavast.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 8.   Regionaalministri 21. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põlva maakonna sümbolite ja teenetemärkide kehtestamine” muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Harju maakonna vapi etalonkujutis

Lisa 2 Hiiu maakonna vapi etalonkujutis

Lisa 3 Ida-Viru maakonna vapi etalonkujutis

Lisa 4 Jõgeva maakonna vapi etalonkujutis

Lisa 5 Järva maakonna vapi etalonkujutis

Lisa 6 Lääne maakonna vapi etalonkujutis

Lisa 7 Lääne-Viru maakonna vapi etalonkujutis

Lisa 8 Põlva maakonna vapi etalonkujutis

Lisa 9 Pärnu maakonna vapi etalonkujutis

Lisa 10 Rapla maakonna vapi etalonkujutis

Lisa 11 Saare maakonna vapi etalonkujutis

Lisa 12 Tartu maakonna vapi etalonkujutis

Lisa 13 Valga maakonna vapi etalonkujutis

Lisa 14 Viljandi maakonna vapi etalonkujutis

Lisa 15 Võru maakonna vapi etalonkujutis

Lisa 16 Harju maakonna lipu etalonkujutis

Lisa 17 Hiiu maakonna lipu etalonkujutis

Lisa 18 Ida-Viru maakonna lipu etalonkujutis

Lisa 19 Jõgeva maakonna lipu etalonkujutis

Lisa 20 Järva maakonna lipu etalonkujutis

Lisa 21 Lääne maakonna lipu etalonkujutis

Lisa 22 Lääne-Viru maakonna lipu etalonkujutis

Lisa 23 Põlva maakonna lipu etalonkujutis

Lisa 24 Pärnu maakonna lipu etalonkujutis

Lisa 25 Rapla maakonna lipu etalonkujutis

Lisa 26 Saare maakonna lipu etalonkujutis

Lisa 27 Tartu maakonna lipu etalonkujutis

Lisa 28 Valga maakonna lipu etalonkujutis

Lisa 29 Viljandi maakonna lipu etalonkujutis

Lisa 30 Võru maakonna lipu etalonkujutis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json