Teksti suurus:

Rahandusministri 24. juuni 2016. a määruse nr 27 „Üldise töövõime vähenemise ulatust ja kindlustusjuhtumist tingitud töövõime vähenemise ulatust väljendavad protsendimäärad ja protsendi määramise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.10.2019
Avaldamismärge:RT I, 09.10.2019, 1

Rahandusministri 24. juuni 2016. a määruse nr 27 „Üldise töövõime vähenemise ulatust ja kindlustusjuhtumist tingitud töövõime vähenemise ulatust väljendavad protsendimäärad ja protsendi määramise kord” muutmine

Vastu võetud 05.10.2019 nr 46

Määrus kehtestatakse liikluskindlustuse seaduse § 281 lõike 5 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 24. juuni 2016. a määruses nr 27 „Üldise töövõime vähenemise ulatust ja kindlustusjuhtumist tingitud töövõime vähenemise ulatust väljendavad protsendimäärad ja protsendi määramise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Määruse 2019. aasta 14. oktoobril jõustunud redaktsiooni kohaldatakse töövõime vähenemise tuvastamisel 2019. aasta 14. oktoobril või hiljem.”;

2) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Käesolev määrus jõustub 14. oktoobril 2019. a.

Martin Helme
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa Töövõime vähenemise ulatus protsentides

/otsingu_soovitused.json