Teksti suurus:

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 97 „Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.11.2012
Avaldamismärge:RT I, 09.11.2012, 2

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 97 „Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli” muutmine

Vastu võetud 05.11.2012 nr 84

Määrus kehtestatakse taimekaitseseaduse § 38 lõike 2 ja § 41 lõike 2 alusel.

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 97 „Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli” (RTL 2004, 68, 1125; 2010, 11, 200) lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide tariifne klassifikatsioon

/otsingu_soovitused.json