Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.11.2018
Avaldamismärge:RT I, 09.11.2018, 1

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 04.11.2018 nr 44

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruses nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Võru maakonna Setomaa valla Käre ja Toomasmäe külade lahkmejooni muudetakse ajalooliste külapiiride ennistamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 7.”;

2) määruse lisas 1 „Asustusüksuste nimistu” lisatakse Võru maakonna Setomaa valla külade loetelu lahtrisse sõna „Kõõru” järele sõna „Käre”;

3) määrust täiendatakse lisaga 7 „Setomaa valla Käre ja Toomasmäe külade lahkmejooned” (lisatud).

Janek Mäggi
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 7 Setomaa valla Käre ja Toomasmäe külade lahkmejooned

/otsingu_soovitused.json