Teksti suurus:

Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine

Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine - sisukord
Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 09.11.2018, 9

Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine

Vastu võetud 11.10.2017 nr 72
RT I, 16.10.2017, 1
jõustumine 19.10.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.01.2018RT I, 02.02.2018, 405.02.2018
21.02.2018RT I, 27.02.2018, 302.03.2018
29.03.2018RT I, 06.04.2018, 109.04.2018
04.11.2018RT I, 09.11.2018, 112.11.2018

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel.

§ 1.   Asustusüksuste nimistu ja nende lahkmejooned

  (1) Määrusega kinnitatakse asustusüksuste nimistu asustusüksusena linnade, alevite, alevike ja külade lõikes maakondade ning neisse kuuluvate valdade ja linnade kaupa (lisatud).

  (2) Määrusega määratakse kindlaks asustusüksuste lahkmejoonteks katastrikaardile kantud asustusüksuste lahkmejooned määruse jõustumise seisuga.

  (3) Maa-amet registreerib katastrikaardil asustusüksuste lahkmejoontes pärast lõikes 2 nimetatud tähtpäeva tehtud muudatused.

§ 11.   Lahkmejoonte muudatused

  (1) Harju maakonna Harku valla Ilmandu, Muraste ja Suurupi külade lahkmejooni muudetakse uue asustusüksuse Meriküla moodustamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

  (2) Saare maakonna Saaremaa valla Koimla ja Taritu külade lahkmejooni muudetakse katastriüksuste Taritu küla koosseisu arvamisega vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 3.
[RT I, 27.02.2018, 3 - jõust. 02.03.2018]

  (3) Lääne maakonna Lääne-Nigula valla Keskvere, Kurevere ja Tammiku külade lahkmejooni muudetakse ajalooliste külapiiride ennistamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 4.
[RT I, 06.04.2018, 1 - jõust. 09.04.2018]

  (4) Lääne maakonna Lääne-Nigula valla Rehemäe küla lahkmejooni muudetakse ajaloolise Kuke küla ennistamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 5.
[RT I, 06.04.2018, 1 - jõust. 09.04.2018]

  (5) Lääne-Viru maakonna Kadrina valla Leikude ja Vaiatu külade lahkmejooni muudetakse ajaloolise Kolu küla ennistamiseks vastavalt kastastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 6.
[RT I, 06.04.2018, 1 - jõust. 09.04.2018]

  (6) Võru maakonna Setomaa valla Käre ja Toomasmäe külade lahkmejooni muudetakse ajalooliste külapiiride ennistamiseks vastavalt katastrikaardi väljavõttele, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 7.
[RT I, 09.11.2018, 1 - jõust. 12.11.2018]

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määrus nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” tunnistatakse määruse jõustumisel kehtetuks.

  (2) Asustusüksuste nimistu ja lahkmejoonte osas kohaldatakse määruse jõustumisest kuni 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevani lõikes 1 nimetatud regionaalministri määrusega kinnitatud nimistut ja selle kohaselt kindlaks määratud lahkmejooni.

  (3) Määruse § 1 lõikes 1 nimetatud asustusüksuste nimistu ja § 1 lõike 2 kohaselt kindlaks määratud lahkmejooned jõustuvad iga kohaliku omavalitsuse üksuse osas selle volikogu 2017. aasta valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Lisa 1 Asustusüksuste nimistu
[RT I, 09.11.2018, 1 - jõust. 12.11.2018]

Lisa 2 Harku valla Ilmandu, Meriküla, Muraste ja Suurupi külade lahkmejooned
[RT I, 27.02.2018, 3 - jõust. 02.03.2018]

Lisa 3 Saaremaa valla Koimla ja Taritu külade lahkmejooned
[RT I, 27.02.2018, 3 - jõust. 02.03.2018]

Lisa 4 Lääne-Nigula valla Keskvere, Kurevere ja Tammiku külade lahkmejooned
[RT I, 06.04.2018, 1 - jõust. 09.04.2018]

Lisa 5 Lääne-Nigula valla Kuke ja Rehemäe külade lahkmejooned
[RT I, 06.04.2018, 1 - jõust. 09.04.2018]

Lisa 6 Kadrina valla Kolu, Leikude ja Vaiatu külade lahkmejooned
[RT I, 06.04.2018, 1 - jõust. 09.04.2018]

Lisa 7 Setomaa valla Käre ja Toomasmäe külade lahkmejooned
[RT I, 09.11.2018, 1 - jõust. 12.11.2018]

/otsingu_soovitused.json