Teksti suurus:

Päästeasutuste teenistujate koosseisud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.02.2013
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2011, 4

Päästeasutuste teenistujate koosseisud

Vastu võetud 29.11.2011 nr 25

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 49 lõike 1 punkti 11 alusel.

§ 1.  Päästeasutuste teenistujate koosseisud

  (1) Päästeameti teenistujate koosseisu ameti- ja abiteenistuskohtade arvuks kinnitatakse 2382, neist 2243 päästeteenistuja ametikohta.

  (2) Häirekeskuse teenistujate koosseisu ameti- ja abiteenistuskohtade arvuks kinnitatakse 178, neist 160 päästeteenistuja ametikohta.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud ameti- ja abiteenistuskohad, sh päästeteenistujate ametikohad (välja arvatud asutuse juhi ja tema vahetus alluvuses olevate teenistujate ametikohad), jaotatakse vastavalt päästeasutuse põhimääruses sätestatud struktuuriüksuste vahel päästeasutuse peadirektori käskkirjaga, millega määratakse ka ametikohtade ning abiteenistuskohtade nimetused ning vajaduse korral moodustatakse struktuuriüksuse koosseisus allüksused (allstruktuuriüksused).

§ 2.  Rakendussätted

  (1) Siseministri 9. novembri 2010. a määrus nr 55 „Päästeameti, Häirekeskuse ja päästekeskuste teenistujate koosseis” (RT I, 25.11.2010, 5) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

  (3) Alates 1. märtsist 2012. a loetakse määruse § 1 lõikes 2 arv „178” arvuks „200” ja arv „160” arvuks „182”.

  (4) Alates 1. juulist 2012. a loetakse määruse § 1 lõikes 2 arv „200” arvuks „202”.

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Tarmo Türkson
Kantsler

/otsingu_soovitused.json