Teksti suurus:

Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine

Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2011, 8

Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine

Vastu võetud 08.12.2011 nr 53

Määrus kehtestatakse „Raamatupidamise seaduse” § 141 lõike 2 alusel.

§ 1.  Raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine

  Kehtestada järgmised majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatud raamatupidamise aastaaruande vormid (juurde lisatud):
  1) kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande vorm (lisa 1);
  2) kasumit mittetaotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande vorm (lisa 2);
  3) kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande vorm (lisa 3);
  4) kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase likvideerimisaruande, likvideerimise vahearuande ja lõppbilansi vorm (lisa 4);
  5) kasumit mittetaotleva raamatupidamiskohustuslase likvideerimisaruande, likvideerimise vahearuande ja lõppbilansi vorm (lisa 5).

§ 2.  Rakendamine

  (1) 2009. aastal alanud aruandeperioodidele ja nende kohta koostatud aruannetele kohaldatakse paragrahvis 3 nimetatud määruse enne 2010. aasta 31. detsembrit kehtinud redaktsiooni.

  (2) 2010. aastal alanud aruandeperioodidele ja nende kohta koostatud aruannetele kohaldatakse paragrahvis 3 nimetatud määruse enne käesoleva määruse jõustumist kehtinud redaktsiooni.

  (3) Käesolevat määrust kohaldatakse 2011. aastal ja sellele järgnevatel aastatel alanud aruandeperioodidele ja nende kohta koostatud aruannetele.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 31. detsembri 2009. a määrus nr 73 „Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine” (RTL 2010, 2, 25; RT I, 28.12.2010, 7) tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande vorm

Lisa 2 Kasumit mittetaotleva raamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande vorm

Lisa 3 Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande vorm

Lisa 4 Kasumit taotleva raamatupidamiskohustuslase likvideerimisaruande, likvideerimise vahearuande ja lõppbilansi vorm

Lisa 5 Kasumit mittetaotleva raamatupidamiskohustuslase likvideerimisaruande, likvideerimise vahearuande ja lõppbilansi vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json