Teksti suurus:

Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2015. aastaks

Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2015. aastaks - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2014, 3

Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2015. aastaks1

Vastu võetud 01.12.2014 nr 116

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 1062 lõike 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2015. aastaks.

§ 2.  Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused

  (1) Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused taimeliikide kaupa on 2015. aastal järgmised:
  1) harilik kaer (Avena sativa L.) – 442 496 kg;
  2) harilik nisu (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) – 3 469 208 kg;
  3) harilik oder (Hordeum vulgare L.) – 2 543 800 kg;
  4) harilik rukis (Secale cereale L.) – 261 732 kg;
  5) kartul (Solanum tuberosum L.) – 1 579 250 kg või meristeemtaimi 7 896 250 tk;
  6) raps (Brassica napus L. (partim)) – 79 884 kg.

  (2) Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused ühe sordi kohta taimeliikide kaupa on 2015. aastal järgmised:
  1) harilik kaer (Avena sativa L.) – 22 125 kg;
  2) harilik nisu (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) – 104 076 kg;
  3) harilik oder (Hordeum vulgare L.) – 76 314 kg;
  4) harilik rukis (Secale cereale L.) – 13 087 kg;
  5) kartul (Solanum tuberosum L.) – 47 378 kg või meristeemtaimi 236 888 tk;
  6) raps (Brassica napus L. (partim)) – 2397 kg.

  (3) Lõikes 1 nimetamata põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemet võib 2015. aastal turustada taimeliikide kaupa koguses, mis ei ületa 100 hektari külvamiseks vajalikku kogust.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.


1 Komisjoni direktiiv 2008/62/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike oludega kohanenud ja geneetilisest erosioonist ohustatud põllukultuuride rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks (ELT L 162, 21.06.2008, lk 13–19).

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json