Teksti suurus:

Isikuankeedi vorm

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2016, 3

Isikuankeedi vorm

Vastu võetud 28.12.2009 nr 96
RT I 2009, 100, 1494
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.12.2011RT I, 06.01.2011, 409.01.2012
02.04.2013RT I, 09.04.2013, 112.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013
05.12.2016RT I, 09.12.2016, 112.12.2016

Määrus kehtestatakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 42 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse politseiteenistusse kandideeriva isiku, politsei või piirivalve erialale kutseharidus- või rakenduskõrgharidusõppesse õppima kandideeriva isiku või politseiametniku ametikohale sisekaitselises rakenduskõrgkoolis kandideeriva isiku isikuankeedi vorm (lisa).

§ 2.   Isikuankeetide hoidmine

  Isikuankeete hoitakse vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti või Kaitsepolitseiameti valve- ja tulekahjusignalisatsiooniga varustatud ruumis, tulekindlas seifis või tulekahjusignalisatsiooniga varustatud ruumis asuvas raudkapis.
[RT I, 06.01.2011, 4 - jõust. 09.01.2012]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010.

Lisa Isikuankeet
[RT I, 09.12.2016, 1 - jõust. 12.12.2016]

/otsingu_soovitused.json