Teksti suurus:

Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2016, 9

Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 06.12.2016 nr 68

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 56 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruses nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Määruse lisa 3 „Vastsündinute haigestumine” järgi koostavad ja esitavad aruande sünnitusabi osutajad.”;

2) paragrahvi 3 lõige 14 sõnastatakse järgmiselt:

„(14) Määruse lisa 12 „Ambulatoorsed visiidid” järgi koostavad ja esitavad aruande kõik ambulatoorse tervishoiuteenuse osutajad kalendriaasta kohta hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks.”;

3) lisa 1 „Tervishoiuasutus” asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

4) lisa 3 „Rasedate ja vastsündinute haigestumine” asendatakse käesoleva määruse lisaga 2;

5) lisa 6 „Hambaarsti aruanne” asendatakse käesoleva määruse lisaga 3;

6) lisa 12 „Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid” asendatakse käesoleva määruse lisaga 4;

7) lisa 13 „Tervishoiualane majandustegevus” asendatakse käesoleva määruse lisaga 5;

8) lisa 14 „Tervishoiutöötajate tunnipalk” asendatakse käesoleva määruse lisaga 6;

9) lisa 16 „Geriaatriline hindamine” asendatakse käesoleva määruse lisaga 7.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määruse § 1 punktid 2 ja 3 ning 5–9 jõustuvad 1. jaanuaril 2017. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Tervishoiuasutus

Lisa 2 Vastsündinute haigestumine

Lisa 3 Hambaarsti aruanne

Lisa 4 Ambulatoorsed visiidid

Lisa 5 Tervishoiualane majandustegevus

Lisa 6 Tervishoiutöötajate tunnipalk

Lisa 7 Geriaatriline hindamine

/otsingu_soovitused.json