Teksti suurus:

Rahandusministri 20. oktoobri 2015. a määruse nr 38 „Kindlustusmaakleri ja välisriigi kindlustusmaakleri Eesti filiaali aruannete sisu, vorm ja esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2021, 13

Rahandusministri 20. oktoobri 2015. a määruse nr 38 „Kindlustusmaakleri ja välisriigi kindlustusmaakleri Eesti filiaali aruannete sisu, vorm ja esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 02.12.2021 nr 38

Määrus kehtestatakse kindlustustegevuse seaduse § 193 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 20. oktoobri 2015. a määruses nr 38 „Kindlustusmaakleri ja välisriigi kindlustusmaakleri Eesti filiaali aruannete sisu, vorm ja esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui aruandeperioodil vahendatud kindlustusleping katkestatakse samal perioodil, siis katkestatud kindlustuslepingute kindlustusmakseid ja vahendustasusid, mis ei kuulu aruandeperioodi jooksul tasumisele, aruannetes ei näidata ning katkestamisega seotud tagasimaksed arvatakse maha.”;

2) paragrahvi 4 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kui vahendatud kindlustusleping, välja arvatud reisikindlustusleping, sisaldab mitut kindlustusliiki, näidatakse kindlustusleping, selle kindlustusmaksed ja vahendustasud lepingus sisalduva suurima riskiga kindlustusliigi all.”;

3) paragrahvi 4 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

4) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2022. aasta 1. jaanuaril.

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Aruanne „Kahjukindlustuslepingud”

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json