Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri 24. juuli 2014. a määruse nr 50 „Meditsiiniabi korraldamise nõuded laeval ja laeval nõutava meditsiinivarustuse loetelu“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2021, 17

Tervise- ja tööministri 24. juuli 2014. a määruse nr 50 „Meditsiiniabi korraldamise nõuded laeval ja laeval nõutava meditsiinivarustuse loetelu“ muutmine

Vastu võetud 07.12.2021 nr 45

Määrus kehtestatakse meretöö seaduse § 32 lõike 2 alusel.

Tervise- ja tööministri 24. juuli 2014. a määruses nr 50 „Meditsiiniabi korraldamise nõuded laeval ja laeval nõutava meditsiinivarustuse loetelu“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõikes 1 asendatakse sõnad „Veeteede Amet“ sõnaga „Transpordiamet“;

2) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 92/29/EMÜ ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta, et osutada paremaid raviteenuseid laevadel (EÜT L 113, 30.04.1992, lk 19–36), muudetud komisjoni direktiiviga (EL) 2019/1834 (ELT L 279, 31.10.2019, lk 80–97); ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 2009/13/EÜ, millega rakendatakse Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu (ECSA) ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingute Liidu (ETF) sõlmitud kokkulepet 2006. aasta meretöönormide konventsiooni kohta ja muudetakse direktiivi 1999/63/EÜ (ELT L 124, 20.05.2009, lk 30–50).“;

3) määruse lisad 2 ja 3 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1 ja 2.

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa 1 Ravimid

Lisa 2 Meditsiiniseadmed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json