Teksti suurus:

Kaitseliidu liikmete, tegevväelaste, ajateenijate ja reservväelaste toitlustamise ja kulu hüvitamisega seotud kaitseministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2022, 6

Kaitseliidu liikmete, tegevväelaste, ajateenijate ja reservväelaste toitlustamise ja kulu hüvitamisega seotud kaitseministri määruste muutmine

Vastu võetud 02.12.2022 nr 26

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 67 lõike 2 ja § 68 lõike 2 ning kaitseväeteenistuse seaduse § 54 lõike 5, § 80 lõike 8 ja § 110 lõike 2 alusel.

§ 1.  Kaitseministri 11. detsembri 2012. aasta määruse nr 14 „Ajateenijale ja reservväelasele tagatava toitlustuse ulatus ja kord” muutmine

Kaitseministri 11. detsembri 2012. aasta määruses nr 14 „Ajateenijale ja reservväelasele tagatava toitlustuse ulatus ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse arv „7,55” arvuga „8,03”;

2) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse arv „8,03” arvuga „8,36”;

3) paragrahvis 2 asendatakse arv „70” arvuga „100”.

§ 2.  Kaitseministri 3. jaanuari 2013. aasta määruse nr 2 „Tegevväelase toitlustuse tingimused, ulatus, kord ja maksumus” muutmine

Kaitseministri 3. jaanuari 2013. aasta määruses nr 2 „Tegevväelase toitlustuse tingimused, ulatus, kord ja maksumus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 2 asendatakse arv „7,55” arvuga „8,03”;

2) paragrahvis 2 asendatakse arv „8,03” arvuga „8,36”;

3) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse arv „70” arvuga „100”.

§ 3.  Kaitseministri 14. juuli 2015. aasta määruse nr 18 „Kaitseliidu liikmele ettenähtud toitlustuse tagamise tingimused, kord ja maksumus” muutmine

Kaitseministri 14. juuli 2015. aasta määruses nr 18 „Kaitseliidu liikmele ettenähtud toitlustuse tagamise tingimused, kord ja maksumus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse arv „7,55” arvuga „8,03”;

2) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse arv „8,03” arvuga „8,36”.

§ 4.  Kaitseministri 22. mai 2018. aasta määruse nr 5 „Kaitseliidu liikmele teenistuskohustuse täitmisel tehtud kulu eest hüvitise maksmise tingimused, ulatus, piirmäär ja kord” muutmine

Kaitseministri 22. mai 2018. aasta määruses nr 5 „Kaitseliidu liikmele teenistuskohustuse täitmisel tehtud kulu eest hüvitise maksmise tingimused, ulatus, piirmäär ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 2 punktis 2 asendatakse tekstiosa „lõigetes 3 ja 4” tekstiosaga „lõikes 3”;

2) paragrahvi 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Isikliku sõiduauto kasutamisel Eesti piires isiku elukohast või asukohast tehtud sõidukulu hüvitise piirmäär ühe sõiduauto ühe läbitud kilomeetri kohta on 0,26 eurot ning seda makstakse järgmistel juhtudel:
1) sõjaväelises väljaõppes osalemisel või selle korraldamisel;
2) teenistuskohustuse täitmise kohta ja tagasi sõitmisel;
3) Kaitseliidu korraldatud muus väljaõppes, koolituses või Kaitseliidu tutvustamiseks ja Eesti kodanike kaitsetahte tugevdamiseks korraldatud avalikul üritusel osalemisel või selle korraldamisel.”;

3) paragrahvi 7 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. a.

  (2) Määruse § 1 punkt 2, § 2 punkt 2 ja § 3 punkt 2 jõustuvad 1. jaanuaril 2024. a.

Hanno Pevkur
KMinister

Kusti Salm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json