Teksti suurus:

Kaitseliidu liikmele ettenähtud toitlustuse tagamise tingimused, kord ja maksumus

Kaitseliidu liikmele ettenähtud toitlustuse tagamise tingimused, kord ja maksumus - sisukord
Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.12.2022, 12

Kaitseliidu liikmele ettenähtud toitlustuse tagamise tingimused, kord ja maksumus

Vastu võetud 14.07.2015 nr 18
RT I, 15.07.2015, 7
jõustumine 01.09.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.06.2019RT I, 28.06.2019, 801.07.2019
11.02.2021RT I, 16.02.2021, 119.02.2021
02.12.2022RT I, 09.12.2022, 601.01.2023, osaliselt 01.01.2024

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 68 lõike 2 alusel.

§ 1.   Toitlustuse tagamise tingimused ja kord

  (1) Kaitseliit tagab teenistuskohustust täitvale Kaitseliidu liikmele toitlustuse järgmiste ülesannete täitmise või nende täitmises osalemise ajal:
[RT I, 28.06.2019, 8 - jõust. 01.07.2019]
  1) välistingimustes toimuv sõjaväeline väljaõpe, mis kestab järjest üle nelja tunni;
  2) sisetingimustes toimuv sõjaväeline väljaõpe, muu väljaõpe ja koolitus, sealhulgas noorliikmete õppetegevus, mis kestab järjest üle kuue tunni;
  3) sõjaväeline väljaõpe sõltumata toimumise kohast ja kestusest, kui väljaõppe korraldamisest teatati alla 12 tunni ette;
  4) Kaitseliidu tutvustamiseks korraldatud avalik üritus, sealhulgas võidupüha paraad, mis kestab järjest üle nelja tunni;
  5) Kaitseliidu seaduse § 4 lõikes 2 nimetatud korrakaitseorgani ülesannete täitmises osalemine, kui Kaitseliitu kaasanud riigiasutus või isik ei saa toitlustust ise tagada ja Kaitseliit on sellega enne nõustunud;
[RT I, 28.06.2019, 8 - jõust. 01.07.2019]
  6) Kaitseväe ülesannete täitmises osalemine Kaitseliidu seaduse § 4 lõike 31 alusel, kui Kaitsevägi ja Kaitseliit on enne kokku leppinud, et toitlustamise korraldab Kaitseliit.
[RT I, 28.06.2019, 8 - jõust. 01.07.2019]

  (2) Ööpäevas tagatakse teenistuskohustust täitvale Kaitseliidu liikmele kolm söögikorda ja kolm liitrit nõuetekohast joogivett.

  (3) Kui toitu ei saa valmistada teenistuskohustuse täitmise kohas, võib toitlustuse korraldamiseks osta valmistoitu, kasutada kuivtoidupakke või tellida toitlustusteenust. Toitlustuse viisi valikul arvestatakse teenistuskohustuse iseloomu ja toitlustuse korraldamise võimalusi ning eelistatakse kõige soodsamat ja otstarbekamat toitlustuse viisi.

  (4) Kui toitlustusteenuse tellimiseks korraldatud hankemenetluse kõik pakkumused ületasid toitlustusteenuse osutamiseks sõlmitava hankelepingu eeldatavat maksumust ja muul viisil ei saa toitlustamist korraldada, siis hüvitatakse Kaitseliidu liikmele toidukulu Kaitseliidu seaduse § 67 lõike 2 alusel antud määruses sätestatud piirmäära ulatuses ning toitlustust ei tagata.

§ 2.   Toitlustuse maksumus

  (1) Teenistuskohustust täitva Kaitseliidu liikme toitlustamiseks kuluvate toiduainete arvestusliku maksumuse piirmäär on 8,36 eurot ööpäevas. Toiduainete maksumus ei hõlma joogivee hinda ega toidu teenistuskohustuse täitmise kohas valmistamise kulu.
[RT I, 09.12.2022, 6 - jõust. 01.01.2024]

  (2) Kaitseliidu ülem või tema määratud isik, kes vastutab struktuuriüksuse eelarvevahendite kasutamise eest, võib teenistuskohustuse iseloomu ja toitlustuse korraldamise võimalusi arvestades suurendada käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirmäära järgmiselt:
  1) Eestis valmistoidu ostmise korral kuni 35 protsendi võrra;
  2) Eestis toitlustusteenuse osutamiseks sõlmitava hankelepingu korral kuni 100 protsendi võrra;
  3) Eestis kuivtoidupakkidega toitlustamise korral kuni Kaitseväe sõlmitud hankelepingus kokkulepitud kuivtoidupaki maksumuseni;
  4) välisriigis toimuvas sõjaväelises väljaõppes osaleva tegevliikme ja õppetegevuses osaleva noorliikme toitlustamise korral kuni 400 protsendi võrra.

  (3) Toiduainete maksumus jaguneb söögikordade vahel järgmiselt:
  1) hommikusöök 27 protsenti;
  2) lõunasöök 40 protsenti;
  3) õhtusöök 33 protsenti.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2015. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json