Teksti suurus:

Haapsalu linna ja Ridala valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

Haapsalu linna ja Ridala valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 10.01.2017, 3

Haapsalu linna ja Ridala valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 06.01.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 3 lõike 1 ja § 71 lõigete 2‒4 alusel.

§ 1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

 (1) Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus.

 (2) Uue haldusüksuse nimeks määratakse Haapsalu linn.

§ 2. Haldusüksuse piiri määramine ja kaardistamine

 (1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustatava Haapsalu linna piiriks on endise Haapsalu linna ja Ridala valla piir, välja arvatud nende omavahelises osas.

 (2) Maa-amet kannab Haapsalu linna piiri riigi maakatastri kaardile.

§ 3. Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine

  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” kinnitatud „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistut” muudetakse ja Lääne maakonna valdade loetelust jäetakse välja sõna „Ridala,”.

§ 4. Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

 (2) Paragrahvid 1 ja 3 jõustuvad Haapsalu Linnavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Mihhail Korb
Riigihalduse minister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes