Teksti suurus:

2020. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid

2020. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid - sisukord
Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 10.01.2020, 10

2020. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid

Vastu võetud 08.01.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1 alusel.

 

  2020. aastal antakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” alusel järgmisi toetusi:
  1) kalapüügi innovatsioonitoetus;
  2) kalapüügi innovatsiooniosaku toetus;
  3) vesiviljeluse innovatsioonitoetus;
  4) vesiviljeluse innovatsiooniosaku toetus;
  5) püügivahendi parendamise toetus;
  6) merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus;
  7) vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus;
  8) tootmis- ja turustamiskavade toetus;
  9) kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus;
  10) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus;
  11) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus;
  12) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus;
  13) kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus;
  14) „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus;
  15) merekeskkonnaalaste teadmiste parendamise toetus;
  16) teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus.

Arvo Aller
Maaeluminister

Siim Tiidemann
Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json