Teksti suurus:

2020. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid

2020. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid - sisukord
Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 30.09.2020, 7

2020. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid

Vastu võetud 08.01.2020 nr 1
RT I, 10.01.2020, 10
jõustumine 13.01.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.02.2020RT I, 26.02.2020, 329.02.2020
15.06.2020RT I, 19.06.2020, 2822.06.2020
06.07.2020RT I, 09.07.2020, 912.07.2020
31.07.2020RT I, 05.08.2020, 2608.08.2020
10.09.2020RT I, 15.09.2020, 218.09.2020
28.09.2020RT I, 30.09.2020, 503.10.2020

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1 alusel.

 

  2020. aastal antakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” alusel järgmisi toetusi:
  1) kalapüügi innovatsioonitoetus;
  2) [Kehtetu - RT I, 30.09.2020, 5 - jõust. 03.10.2020]
  3) vesiviljeluse innovatsioonitoetus;
  4) [Kehtetu - RT I, 30.09.2020, 5 - jõust. 03.10.2020]
  5) püügivahendi parendamise toetus;
  6) merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus;
  7) vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus;
  8) tootmis- ja turustamiskavade toetus;
  9) kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus;
  10) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus;
  11) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus;
  12) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus;
  13) kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus;
  14) „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus;
  15) [Kehtetu - RT I, 30.09.2020, 5 - jõust. 03.10.2020]
  16) [Kehtetu - RT I, 30.09.2020, 5 - jõust. 03.10.2020]
  17) vesiviljelusloomade tauditõrjeprogrammi rakendamise toetus;
[RT I, 26.02.2020, 3 - jõust. 29.02.2020]
  18) tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse;
[RT I, 19.06.2020, 28 - jõust. 22.06.2020]
  19) vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus;
[RT I, 09.07.2020, 9 - jõust. 12.07.2020]
  20) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus;
[RT I, 05.08.2020, 26 - jõust. 08.08.2020]
  21) kalapüügitoodete ladustamisabi;
[RT I, 15.09.2020, 2 - jõust. 18.09.2020]
  22) kalandusandmete kogumise toetus.
[RT I, 30.09.2020, 5 - jõust. 03.10.2020]

/otsingu_soovitused.json