Teksti suurus:

Sotsiaalministri ja tervise- ja tööministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 10.01.2023, 1

Sotsiaalministri ja tervise- ja tööministri määruste muutmine

Vastu võetud 03.01.2023 nr 1

Määrus kehtestatakse rahvatervise seaduse § 146 lõike 4 ja tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 8 lõike 6 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 13. märtsi 2006. a määruse nr 28 „Statistiliste ja teaduslike uuringute jaoks esitatavate andmete koosseis ning esitamise kord” muutmine

Sotsiaalministri 13. märtsi 2006. a määruses nr 28 „Statistiliste ja teaduslike uuringute jaoks esitatavate andmete koosseis ning esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Tööturu statistiliste ja teaduslike uuringute jaoks esitatavad andmed”;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Eesti Töötukassa esitab Sotsiaalministeeriumile oma andmekogudes olevad statistilised andmed tööturu olukorra kohta. Eesti Töötukassa ja Sotsiaalministeerium lepivad kokku täpse andmekoosseisu.”;

3) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Eesti Töötukassa ja Sotsiaalministeerium lepivad kokku tööturu andmete esitamise korra.”;

4) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Tervise- ja tööministri 6. märtsi 2019. a määruse nr 15 „Vee terviseohutuse infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Tervise- ja tööministri 6. märtsi 2019. a määruses nr 15 „Vee terviseohutuse infosüsteemi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Infosüsteemi turvaklass ja turbeaste”;

2) paragrahvi 5 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks.

Peep Peterson
Tervise- ja tööminister

Helen Tralla
Õigusosakonna juhataja kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json