Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine ehitusseadustiku jõustumise tõttu

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.02.2016
Avaldamismärge:RT I, 10.02.2016, 2

Siseministri määruste muutmine ehitusseadustiku jõustumise tõttu

Vastu võetud 29.01.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse tuleohutuse seaduse § 32 lõigete 4 ja 5 ning § 36 lõike 6 alusel.

§ 1.   Siseministri 30. augusti 2010. aasta määruse nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ § 14 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „„Ehitusseaduse“ § 3 lõike 11 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega“ tekstiosaga „ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrusega“.

§ 2.   Siseministri 7. jaanuari 2013. aasta määruse nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“ § 5 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „ehitusseaduse § 3 lõike 11 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega“ tekstiosaga „ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrusega“.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json