Teksti suurus:

Siseministri 3. jaanuari 2019. aasta määruse nr 1 „Isikukoodide moodustamise ja andmise kord” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.03.2022
Avaldamismärge:RT I, 10.03.2022, 40

Siseministri 3. jaanuari 2019. aasta määruse nr 1 „Isikukoodide moodustamise ja andmise kord” muutmine

Vastu võetud 09.03.2022 nr 2

Määrus kehtestatakse rahvastikuregistri seaduse § 40 lõike 6 alusel.

Siseministri 3. jaanuari 2019. aasta määruse nr 1 „Isikukoodide moodustamise ja andmise kord” § 8 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Isikule, kelle isikukood tuleb kanda sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse, annab isikukoodi seaduses sätestatud menetluse käigus Sotsiaalkindlustusamet.”.

Kristian Jaani
Siseminister

Tarmo Miilits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json