Teksti suurus:

Põllumajandusministri 7. veebruari 2006. a määruse nr 17 „Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.04.2012
Avaldamismärge:RT I, 10.04.2012, 5

Põllumajandusministri 7. veebruari 2006. a määruse nr 17 „Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord” muutmine

Vastu võetud 04.04.2012 nr 37

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 8 lõike 3 ja § 28 lõike 7 alusel.

Põllumajandusministri 7. veebruari 2006. a määrust nr 17 „Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord” (RT I, 25.02.2011, 9) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Isik, kes soovib põllu- ja köögiviljakultuuri geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sorti registreerida või geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sorti sordilehte võtta, esitab lisas 2 kehtestatud vormi kohase taotluse registripidajale.”;

2) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotlusega koos esitatakse järgmised dokumendid:
1) sordikaitse taotlemise korral sordi omandiõigust tõendavad dokumendid;
2) esindaja korral volitus sordi esindamise kohta;
3) täidetud tehniline küsimustik sordi kohta, välja arvatud puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi puhul;
4) marja- ja dekoratiivkultuuri sordi puhul sorti iseloomustavad fotod;
5) sordikaitse taotlemise korral prioriteeti tõendav dokument;
6) avalikustamisele mittekuuluvaid andmeid sisaldavad dokumendid;
7) geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi puhul sordikirjeldus, kasvatamise kogemuse ülevaade ja registreerimiskatsete aruanne;
8) puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi puhul sordikirjeldus.”;

3) lisad 1 ja 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 Taotluse vorm

Lisa 2 Taotluse vorm

/otsingu_soovitused.json