Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamisest

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 10.04.2019, 1

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamisest

Vastu võetud 05.04.2019 nr 31

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 87 lõike 2, § 115 lõike 2 ja § 191 lõike 6, kriminaalmenetluse seadustiku § 126 lõigete 6 ja 7 ja § 4211 lõike 3, lõhkematerjaliseaduse § 43 lõike 3, perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse § 13 lõigete 2, 3 ja 4, § 14 lõike 2, § 17 lõike 1 ja § 30 lõike 5, perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 7 lõike 1, § 8 lõike 1, § 9 lõike 1, § 10 lõike 1 ja § 11 lõike 1, planeerimisseaduse § 4 lõike 4, raudteeseaduse § 9 lõigete 1 ja 2, § 39 lõike 1 ja § 67 lõike 7, riigikaitseliste sundkoormiste seaduse § 42 lõike 3, riigikaitseseaduse § 46 lõike 3, toote nõuetele vastavuse seaduse § 57 lõike 4 ning väärteomenetluse seadustiku § 206 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2005. a määruse nr 124 „Konfiskeeritud või «Lõhkematerjaliseaduse» alusel või riikliku järelevalve käigus üleantud lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmise, võõrandamise ja hävitamiseks üleandmise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2005. a määruse nr 124 „Konfiskeeritud või «Lõhkematerjaliseaduse» alusel või riikliku järelevalve käigus üleantud lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmise, võõrandamise ja hävitamiseks üleandmise kord” § 1 punktis 3 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Ametile” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded” § 7 lõikes 3 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Ameti” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti”

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine” § 4 punktis 1 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2015. a määruse nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2015. a määruses nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 5.  Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2005. a määruse nr 301 „Raadioside piiramise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2005. a määruses nr 301 „Raadioside piiramise kord” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 6.  Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2004. a määruse nr 73 „Raudtee-ettevõtja avalikku reisijateveoteenust osutavaks raudtee-ettevõtjaks määramise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2004. a määruse nr 73 „Raudtee-ettevõtja avalikku reisijateveoteenust osutavaks raudtee-ettevõtjaks määramise kord” § 5 lõikes 1 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Ametilt” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt”.

§ 7.  Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2004. a määruse nr 72 „Raudteeinfrastruktuuri avalikuks kasutamiseks määramise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2004. a määruse nr 72 „Raudteeinfrastruktuuri avalikuks kasutamiseks määramise kord” § 5 lõikes 1 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Ametilt” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt”.

§ 8.  Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2004. a määruse nr 75 „Raudteeliikluse olulise piiramise ja ajutise sulgemise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2004. a määruses nr 75 „Raudteeliikluse olulise piiramise ja ajutise sulgemise kord” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 9.  Vabariigi Valitsuse 7. juuni 2016. a määruse nr 61 „Raudteeliiklusregistri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 7. juuni 2016. a määruses nr 61 „Raudteeliiklusregistri pidamise põhimäärus” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 10.  Vabariigi Valitsuse 11. veebruari 2005. a määruse nr 30 „Riigilõivu tasaarvestuse kord numbrilubade andmisel” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. veebruari 2005. a määruses nr 30 „Riigilõivu tasaarvestuse kord numbrilubade andmisel” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 11.  Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2004. a määruse nr 81 „Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2004. a määruses nr 81 „Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu kinnitamine” asendatakse läbivalt sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 12.  Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 122 „Toote turule laskmise kitsendustest Euroopa Komisjoni teavitamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruses nr 122 „Toote turule laskmise kitsendustest Euroopa Komisjoni teavitamise kord” asendatakse läbivalt sõna „Tarbijakaitseamet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet” vastavas käändes.

§ 13.  Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 2016. a määruse nr 112 „Tsiviiltoetuse registri põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 2016. a määruse nr 112 „Tsiviiltoetuse registri põhimäärus” § 29 lõike 1 punktis 14 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 14.  Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2016. a määruse nr 103 „Täiendavate riigikaitselise töökohustusega ameti- ja töökohtade loetelu ning loetelu moodustamise, riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökoha loomise ning muutmise ja andmete esitamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2016. a määruse nr 103 „Täiendavate riigikaitselise töökohustusega ameti- ja töökohtade loetelu ning loetelu moodustamise, riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökoha loomise ning muutmise ja andmete esitamise kord” § 2 lõike 1 punktis 49 asendatakse sõnad „Tehnilise Järelevalve Amet” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

Jüri Ratas
Peaminister

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json