Teksti suurus:

Maaeluministri 10. juuli 2017. a määruse nr 53 „Katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetele esitatavad nõuded, sealhulgas katseloomade üle arvestuse pidamise täpsemad nõuded ja loomade heaolu üksuse täpsemad ülesanded” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 10.04.2019, 24

Maaeluministri 10. juuli 2017. a määruse nr 53 „Katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetele esitatavad nõuded, sealhulgas katseloomade üle arvestuse pidamise täpsemad nõuded ja loomade heaolu üksuse täpsemad ülesanded” muutmine

Vastu võetud 05.04.2019 nr 39

Määrus kehtestatakse loomakaitseseaduse § 39 lõike 3, § 422 lõike 2 ja § 423 lõike 5 alusel.

Maaeluministri 10. juuli 2017. a määrust nr 53 „Katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetele esitatavad nõuded, sealhulgas katseloomade üle arvestuse pidamise täpsemad nõuded ja loomade heaolu üksuse täpsemad ülesanded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „võimaldatakse” sõnaga „vastuvõetav,”;

2) paragrahvis 17 ja § 19 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõna „vangistuses” sõnaga „tehistingimustes”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json