Teksti suurus:

Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite ja ennetamise kohta teabe edastamise kord, nakkushaiguste loetelu ja andmesubjekti isikuandmetega edastatavate andmete koosseis

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.11.2020
Avaldamismärge:RT I, 10.04.2020, 2

Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite ja ennetamise kohta teabe edastamise kord, nakkushaiguste loetelu ja andmesubjekti isikuandmetega edastatavate andmete koosseis

Vastu võetud 12.03.2019 nr 24
RT I, 13.03.2019, 241
jõustumine 16.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.02.2020RT I, 06.03.2020, 1109.03.2020
08.04.2020RT I, 10.04.2020, 113.04.2020

Määrus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 21 lõigete 61 ja 7 alusel.

§ 1.   Haigused ja seisundid, mille korral edastatakse andmed koos andmesubjekti isikuandmetega, ja teabe edastamise kord

  (1) Isikuandmetega teave tuleb esitada järgmiste nakkus- ja parasiithaiguste (edaspidi nakkushaigus) ja seisundite kohta:
  1) koolera (A00);
  2) kõhutüüfus (A01.0);
  3) paratüüfused (A01.1–A01.4);
  4) botulism (A05.1);
  5) katk (A20);
  6) tulareemia (A21);
  7) siberi katk (A22);
  8) difteeria (A36);
  9) meningokokknakkus (A39);
  10) äge poliomüeliit (A80);
  11) marutõbi (A82);
  12) lülijalgse levitatavad viiruspalavikud ja hemorraagilised viiruspalavikud (A90–A99);
  13) leetrid (B05);
  14) trihhinelloos (B75);
  15) äge lõtv halvatus (G61.0);
  16) punetised (B06; P35.0);
  17) harva esinevad või taas ilmunud ja uued nakkushaigused (SARS, rõuged, epideemiline tähniline tüüfus, Q-palavik, gripiviiruse uue tüübi põhjustatud nakkushaigus ja teised);
  18) salmonelloos (A02);
  19) shigelloos (A03);
  20) enterohemorraagilise E. coli nakkus (A04.3);
  21) kampülobakterenteriit (A04.5);
  22) jersinioos (Y. enterocolitica enteriit A04.6);
  23) soole muud täpsustatud bakter- ja viirusnakkused (A04.7; A04.8; A05.0; A05.2–A05.8; A08.1–A08.3; A08.5);
  24) rotaviirusenteriit (A08.0);
  25) giardiaas (lambliaas) (A07.1);
  26) krüptosporidioos (A07.2);
  27) brutselloos (A23);
  28) leptospiroos (A27);
  29) leepra (A30);
  30) listerioos (A32; P37.2);
  31) teetanus (A33–A35);
  32) läkaköha (A37.0);
  33) sarlakid (A38);
  34) pneumokokknakkus (Streptococcus pneumoniae tekkene septitseemia A40.3; pneumokokkmeningiit G00.1; Streptococcus pneumoniae tekkene kopsupõletik J13);
  35) H. influenzae nakkus (Haemophilus influenzae septitseemia A41.3; Haemophilus influenzae tekkene meningiit G00.0; Haemophilus influenzae tekkene kopsupõletik J14; täpsustamata paikme Haemophilus influenzae nakkus A49.2);
  36) leegionärihaigus (A48.1);
  37) süüfilis (A50–A53);
  38) gonokokknakkus (A54);
  39) suguliselt levivad klamüüdiahaigused (A55–A56);
  40) Lyme’i tõbi (A69.2);
  41) Creutzfeldti-Jakobi tõbi (A81.0);
  42) puukentsefaliit (A84);
  43) muud viirusentsefaliidid ja meningiidid (A85; A87);
  44) tuulerõuged (B01);
  45) viirushepatiidid (B15–B19);
  46) mumps (B26);
  47) tuberkuloos (A15–A19);
  48) HIV-tõbi (AIDS) (B20–B22; B23.2; B23.8; B24);
  49) HIV-nakkus (B23.0; B23.1; Z21);
  50) malaaria (B50–B54);
  51) kaasasündinud toksoplasmoos (P37.1);
  52) ehhinokokoos (B67);
  53) difüllobotriaas (B70.0);
  54) amöbiaas (A06);
  55) erlihhioos (A79.8);
  56) ornitoos (psittakoos) (A70).

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nakkushaigused ja seisundid peavad olema laboratoorselt kinnitatud, välja arvatud juhul, kui:
  1) esitatakse nakkushaiguse kahtluse teatis;
  2) tegemist on punktides 31 (teetanus), 33 (sarlakid), 41 (Creutzfeldti-Jakobi tõbi) ja 44 (tuulerõuged) nimetatud juhuga;
  3) haigus on diagnoositud kliiniliste tunnuste alusel;
  4) haigus on diagnoositud epidemioloogilise seose alusel tingimusel, et eelnev haigusjuht on laboratoorselt kinnitatud.

  (3) Tervishoiuteenuse osutaja edastab tervise infosüsteemi:
  1) nakkushaiguse kahtluse teatise andmed käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–17 nimetatud nakkushaiguse või seisundi esinemise kahtluse korral, välja arvatud punkti 12 alamjaotus A98.5 (neerusündroomiga hemorraagiline palavik);
  2) nakkushaiguse teatise andmed käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nakkushaiguse või seisundi esinemise korral, välja arvatud punktid 47 (tuberkuloos), 48 (HIV-tõbi) ja 49 (HIV-nakkus);
  3) HIV teatise andmed käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 48 (HIV-tõbi) ja 49 (HIV-nakkus) nimetatud nakkushaiguse või seisundi esinemise korral.

  (4) Mikrobioloogia labor edastab tervise infosüsteemi saatekirja vastuse:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–17 nimetatud nakkushaiguse või seisundi tekitaja (välja arvatud punkti 12 alamjaotus A98.5) ja määruse lisa punktis 34 (Enterobacterales sp karbapeneem R) nimetatud nakkustekitaja tuvastamise kohta;
  2) kõikide uuringumeetoditega saadud positiivsete uuringutulemuste ja antimikroobse tundlikkuse määramise tulemuste kohta käesoleva määruse lisas nimetatud nakkustekitajate suhtes.

  (5) Nakkushaiguste valdkonna referentlabor edastab tervise infosüsteemi saatekirja vastuse referentuuringute tulemuste kohta.

  (6) Kohtuekspertiisiasutuse kohtuarstlik ekspert koostab teatise lahangul avastatud nakkushaiguse kohta käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhtudel.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3–6 nimetatud teatis või saatekirja vastus edastatakse tervise infosüsteemi tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 591 lõike 3 alusel kehtestatud tähtajal ja § 592 lõike 2 alusel kehtestatud andmekoosseisus.

  (8) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 ja lõike 4 punktis 1 nimetatud kohustuse võib täita, teavitades Terviseametit telefoni või e-posti teel, kui see on tervishoiuteenuse osutaja või kohtuekspertiisiasutuse kohtuarstliku eksperdi hinnangul kiireim viis andmete edastamiseks, arvestades kahtlustatava haiguse või seisundi tõsidust ja leviku potentsiaali.

  (9) Kui käesoleva paragrahvi lõigetes 3–6 nimetatud kohustuse täitmiseks ei ole võimalik teatist või saatekirja vastust objektiivsetel põhjustel tervise infosüsteemi edastada, esitatakse asjakohased andmed Terviseametile paberil, telefoni või e-posti teel. Sellisel juhul edastab mikrobioloogia labor ja nakkushaiguste valdkonna referentlabor andmed järgmises koosseisus:
  1) andmete esitaja ees- ja perekonnanimi, telefon ja e-post ning labori nimi ja aadress;
  2) andmete registreerimise koht ja kuupäev;
  3) nakkushaige isikukood, ees- ja perekonnanimi, vanus ja sugu;
  4) andmed diagnoosi ja nakkustekitaja kohta (saatediagnoos, nakkustekitaja liik ja alamliik);
  5) andmed uurimismaterjali ja uurimismaterjali saatja kohta (uurimismaterjali võtmise kuupäev ja nimetus, uurimismaterjali saatva tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi ning asutuse nimi);
  6) andmed uuringumeetodi ja -tulemuse ning tehtud analüüsi kohta ja märkused uuringutulemuse kohta;
  7) laborianalüüsi ja referentlabori kood;
  8) andmed antimikroobse tundlikkuse kohta (antibiootikum, uurimistulemus ja väärtus);
  9) muu uuringuga otseselt seotud asjakohane ja oluline info.

  (10) Nakkushaiguse teatis, HIV teatis ja saatekirja vastus edastatakse tervise infosüsteemi esimesel võimalusel alates objektiivse põhjuse äralangemisest.
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

§ 11.   Täiendavate andmete edastamine hädaolukorra ohu korral, hädaolukorra ja eriolukorra ajal

  (1) Nakkushaiguse levikust tingitud hädaolukorra ohu korral ning hädaolukorra ja eriolukorra ajal hindab täiendava teabe vajadust Terviseamet. Andmete esitamise vajaduse ja sageduse määramisel lähtub Terviseamet järgmistest tingimustest:
  1) haigustekitaja mõju isikute tervisele ja haigustekitaja levikupotentsiaal;
  2) haigustekitaja leviku laiaulatuslikkus ja mõju ühiskonna toimimisele;
  3) muud tingimused, mis on olulised hädaolukorra ohu korral ning hädaolukorra ja eriolukorra ajal.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul edastab haiglavõrgu arengukava haigla Terviseametile järgmised andmed nakkushaige seisundi jälgimise kohta:
  1) tervishoiuteenuse osutaja asutuse nimi ja registrikood;
  2) nakkushaige üldandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood või muu identifitseeriv tunnus, sünniaeg, sugu, riik);
  3) hospitaliseerimise kuupäev;
  4) üldandmed haigestumise ja ravi kohta (nakkushaige kaasuvad haigused ja seisundid; nakkushaige on juhitaval hingamisel);
  5) haiglast väljakirjutamise kuupäev ja põhjus;
  6) nakkushaige teise tervishoiuteenuse osutaja asutusse üleviimise korral selle asutuse nimi ja registrikood, kuhu nakkushaige üle viidi;
  7) muu oluline ja täpsustav info, mis on vajalik hädaolukorra ohu korral, hädaolukorra või eriolukorra lahendamisel.

  (3) Andmed esitatakse nakkushaiguste registrisse andmevahetuskanali kaudu või objektiivsetel põhjustel e-posti teel vähemalt igal tööpäeval, kui Terviseamet ei ole määranud andmete esitamiseks pikemat perioodi.

  (4) Terviseamet määrab täpsemad juhised andmete esitamise vajaduse ja sageduse kohta hädaolukorra ohu korral ning hädaolukorra ja eriolukorra ajal ning avaldab juhised ameti kodulehel.
[RT I, 10.04.2020, 1 - jõust. 13.04.2020]

§ 2.   Puhangu ja epideemia kindlakstegemine

  (1) Nakkushaiguse puhangu kindlakstegemiseks on nõutav laboratoorse kinnituse saamine vähemalt viie haigestunud isiku kohta. Järgmised analoogilise kliinilise pildi ja epidemioloogilise seosega haigusjuhud edastatakse laboratoorse kinnitamiseta.

  (2) Epideemia kindlakstegemiseks on nõutav laboratoorse kinnituse saamine vähemalt kümne haigestunud isiku kohta. Järgmised analoogilise kliinilise pildi ja epidemioloogilise seosega haigusjuhud edastatakse laboratoorse kinnitamiseta.

§ 3.   Uurimistulemused, mille kohta peavad teavet esitama laborid
[Kehtetu - RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

§ 4.   Andmed, mis esitatakse isikustamata kujul

  (1) Tervishoiuteenuse osutaja teavitab viivitamata Terviseametit telefoni, e-posti või muu andmevahetuskanali kaudu iga nakkushaiguse (ka registreerimisele mittekuuluva nakkushaiguse) rühmaviisilise haigestumise kahtluse korral ning edastab teatise nakkushaiguse puhangu kahtluse kohta. Teatis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) teatise registreerimise koht ja täitmise kuupäev;
  2) teatise esitaja (nimi, telefon, e-post, asutuse nimi ja aadress);
  3) esmane diagnoos, haiguse sümptomid, haigete arv;
  4) esimese haigestumise aeg;
  5) andmed haigete hospitaliseerimise kohta (koht, kuupäev, haigete arv);
  6) andmed võimaliku nakatumise kohta (koht, ajavahemik, samades tingimustes nakatuda võinud isikute arv, võimalik levikufaktor);
  7) andmed laboratoorsest uuringust (labor, proovi võtmise kuupäev, uurimismaterjal).

  (2) Tervise infosüsteemi vastutav töötleja edastab Terviseametile üks kord nädalas või teeb tervise infosüsteemi andmelao vahendusel kättesaadavaks andmed ülemiste hingamisteede ägedatesse viirusnakkustesse (J00, J02, J04, J05 ja J06) ja grippi (J09–J11) haigestunute kohta järgmiselt:
  1) tervishoiuteenuse osutaja andmed (asutuse nimi ja aadress);
  2) ajavahemik nädalates;
  3) kinnitatud gripijuhtumite arv (kogu riigis ja maakonniti, sugu ja vanuserühm);
  4) kinnitamata gripijuhtumite arv (kogu riigis ja maakonniti, sugu ja vanuserühm);
  5) ÄRH juhtumite arv (kogu riigis ja maakonniti, sugu ja vanuserühm).
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (3) Tervise infosüsteemi vastutav töötleja esitab Terviseametile üks kord nädalas laboratoorselt kinnitatud või kinnitamata gripist tingitud hospitaliseerimiste andmed järgmises koosseisus:
  1) registreerimise koht ja täitmise kuupäev;
  2) ajavahemik nädalates;
  3) kinnitatud gripijuhtumite arv (J10) vanuserühmade järgi;
  4) kinnitamata gripijuhtumite arv (J11) vanuserühmade järgi;
  5) teatise esitaja andmed (asutuse nimi ja aadress).

  (4) Tervise infosüsteemi vastutav töötleja esitab Terviseametile üks kord nädalas kopsupõletikust (RHK 10 koodid J12–J18) tingitud hospitaliseerimiste kohta järgmised andmed:
  1) registreerimise koht ja täitmise kuupäev;
  2) ajavahemik nädalates;
  3) kopsupõletike arv (J12–J18) vanuserühmade järgi;
  4) teatise esitaja andmed (asutuse nimi ja aadress).

  (5) Tervishoiuteenuse osutaja teavitab Terviseametit elektroonselt e-posti või muu andmevahetuskanali kaudu esimesel võimalusel, kuid hiljemalt järgneva kuu 5. kuupäevaks, igast intensiivraviosakonnas laboratoorselt kinnitatud gripi (J10) haigusjuhust järgmises andmekoosseisus:
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]
  1) registreerimise koht (haigla);
  2) teatise esitaja (nimi, telefon, e-post, asutuse nimi ja aadress);
  3) haige sugu, vanus, elukoht (maakond, vald, linn);
  4) andmed haigestumise kohta (arvatav haigestumise kuupäev, kaasuvad haigused, tüsistused, tervishoiutekkeline nakkus);
  5) andmed hospitaliseerimise kohta (hospitaliseerimise kuupäev, koht kust patsient sattus aruannet esitavasse haiglasse, IRO-sse hospitaliseerimise kuupäev);
  6) andmed ravi kohta (viirusevastaste ravimite kasutamine (millised ja alustamise kuupäev), kunstliku hingamise / ECMO / maski kasutamine);
  7) vaktsineerimise staatus;
  8) laboratoorne kinnitus (A-gripiviirus, B-gripiviirus);
  9) haiguse lõpe (üle viidud osakonda, teise haiglasse, suri; IRO-st ja haiglast lahkumise või surmakuupäev; vahetu surmapõhjus, surma algpõhjus).

  (6) HIV-uuringuid tegevad laborid esitavad Terviseametile elektroonselt e-posti või muu andmevahetuskanali kaudu järgneva kuu 5. kuupäevaks aruande kuu jooksul tehtud HIV-analüüside kohta. Aruanne peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) täitmise kuupäev;
  2) aruande esitaja andmed (labori nimi ja aadress);
  3) ajavahemik (aruandekuu);
  4) tehtud analüüside arv, neist vere- ja elundidoonorid, rasedad (sh abortlõppega rasedus), relvajõududes teenivad isikud, kinnipidamiskohas viibivad isikud, anonüümselt uuritud isikud, tervishoiutöötajad, muul põhjusel testitud isikud;
  5) täitja nimi ja telefon.

  (7) Käesoleva määruse lisa punktides 1, 35, 36, 39, 47, 69, 81 ja 85 nimetatud nakkustekitajatest teavitatakse vastavalt EARS-Net võrgustiku nõuetele.

  (8) Tuberkuloosiregistri vastutav töötleja esitab Terviseametile elektroonselt e-posti või muu andmevahetuskanali kaudu koondandmed kuu jooksul tuberkuloosi haigestumise kohta (ajavahemik, aruandekuul registreeritud esmaste haigusjuhtude arv maakonniti, sealhulgas esmane hingamiselundite tuberkuloos ja M. bovis’e põhjustatud juhud).

§ 41.   Täiendavad, mis esitatakse isikustamata kujul hädaolukorra ohu korral, hädaolukorra ja eriolukorra ajal

  (1) Terviseamet otsustab täiendava teabe vajalikkuse üle hädaolukorra ohu korral ning hädaolukorra ja eriolukorra ajal vastavalt käesoleva määruse § 11 lõikes 1 sätestatud põhimõtetele.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul edastab haiglavõrgu arengukava haigla Terviseametile hospitaliseerimise kohta järgmised andmed:
  1) hospitaliseeritud nakkushaigete arv;
  2) nakkushaigetele kohandatud voodikohtade arv (vabad ja hõivatud);
  3) nakkushaigetele kohandatud kolmanda astme intensiivravi kohtade arv (vabad ja hõivatud).

  (3) Andmed esitatakse nakkushaiguste registrisse andmevahetuskanali kaudu või objektiivsetel põhjustel e-posti teel vähemalt igal tööpäeval, kui Terviseamet ei ole määranud andmete esitamiseks pikemat perioodi.

  (4) Terviseamet määrab täpsemad juhised andmete esitamise vajaduse ja sageduse kohta hädaolukorra ohu korral ning hädaolukorra ja eriolukorra ajal ning avaldab juhised ameti kodulehel.
[RT I, 10.04.2020, 1 - jõust. 13.04.2020]

§ 5.   Üleminekusäte
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

  (1) Tervishoiuteenuse osutaja edastab käesoleva määruse § 1 lõikes 3 nimetatud teatise tervise infosüsteemi hiljemalt 31. jaanuarist 2021. a. Kuni nimetatud tähtajani sisestatakse teatise andmed nakkushaiguste registrisse või edastatakse nakkushaiguse kahtluse teatise andmed Terviseametile paberil, telefoni või e-posti teel ning nakkushaiguse teatise ja HIV teatise andmed paberil või e-posti teel.

  (2) Mikrobioloogia labor ja nakkushaiguste valdkonna referentlabor edastab vastavalt käesoleva määruse § 1 lõikes 4 või 5 nimetatud saatekirja vastuse tervise infosüsteemi hiljemalt 31. detsembrist 2020. a. Kuni 31. detsembrini 2021. a sisestatakse asjakohased andmed nakkushaiguste registrisse käesoleva määruse § 1 lõikes 9 kehtestatud andmekoosseisus või edastatakse Terviseametile paberil, telefoni või e-posti teel.

  (3) Kohtuekspertiisiasutuse kohtuarstlik ekspert edastab käesoleva määruse § 1 lõikes 6 nimetatud teatise tervise infosüsteemi ajast, kui kohtuekspertiisiasutusele on tervishoiuteenuste korraldamise seaduses kehtestatud juurdepääs tervise infosüsteemile teatiste edastamiseks. Kuni nimetatud õiguse tekkimiseni sisestatakse teatise andmed nakkushaiguste registrisse või edastatakse nakkushaiguse kahtluse teatise andmed Terviseametile paberil, telefoni või e-posti teel ning nakkushaiguse teatise ja HIV teatise andmed paberil või e-posti teel.

  (4) Käesoleva määruse § 4 lõikes 2 nimetatud andmete kättesaadavus tervise infosüsteemist tagatakse Terviseametile alates 1. septembrist 2020. a. Kuni nimetatud tähtajani esitab tervishoiuteenuse osutaja Terviseametile andmed ülemiste hingamisteede ägedatesse viirusnakkustesse ja grippi haigestunute kohta käesoleva määruse § 4 lõikes 2 kehtestatud andmekoosseisus paberil või e-posti teel.
[RT I, 06.03.2020, 11 - jõust. 09.03.2020]

Lisa Nakkustekitajad, mille uurimistulemuste kohta peavad teavet esitama laborid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json