Teksti suurus:

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.05.2013
Avaldamismärge:RT I, 10.05.2013, 14

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 03.05.2013 nr 5

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 „Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord”.

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määrusega nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” (RT I, 19.03.2013, 12) kinnitatud lisas „Asustusüksuste nimistu” tehakse järgmised muudatused:

1) Tartu maakonna Ülenurme valla asustusüksuste nimistut täiendatakse pärast sõna „Alevikud” sõnadega „Külitse” ja „Räni”;

2) Tartu maakonna Ülenurme valla külade nimistust kustutatakse sõnad „Külitse” ja „Räni”.

Siim Valmar Kiisler
Regionaalminister

Leif Kalev
Kantsler

/otsingu_soovitused.json