Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2011. a määruse nr 148 „Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.05.2014
Avaldamismärge:RT I, 10.05.2014, 26

Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2011. a määruse nr 148 „Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud“ muutmine

Vastu võetud 08.05.2014 nr 64

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 15 lõike 8 ja § 17 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2011. a määruses nr 148 „Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Alamtoiminguteks R12v, R12p, R12o, R12x, R12y, R12s, D13s või D13x liigitatakse  jäätmete taaskasutamist ja kõrvaldamist ettevalmistavad toimingud üksnes juhul, kui ei ole ühtegi teist sobivat põhitoimingut koodinumbriga R1–R11 või D1–D12 või nende alamtoiminguid, mis täpsemini iseloomustaksid neid tegevusi.“;

2) paragrahvi 2 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:
„13) R13 – ladustamine koodinumbriga R1–R12 märgitud mis tahes toiminguks, välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine (eelladustamine) jäätmete tekkekohas.“;

3) paragrahvi 4 punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:
„15) D15 – ladustamine koodinumbriga D1–D14 märgitud mis tahes toiminguks, välja arvatud jäätmeseaduse § 14 lõike 1 kohane ajutine ladustamine (eelladustamine) jäätmete tekkekohas.“.

Taavi Rõivas
Peaminister

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json